BLOG

Vitaris: En iyi tahıl temizleme için modüler sistem

27 Temmuz 20209 dk okuma

Sabrina Würsch Ürün Yönetimi Buğday ve Yulaf Değirmencilik Çözümleri Bühler AG, Uzwil / İsviçre sabrina.wuersch@buhlergroup.com

“Her değirmenci kalitenin çok önemli olduğunu bilir. Bu yüzden de değirmen süreçlerinin en önemli aşamalarından biri tahılın temizlenmesidir. Yabancı maddelerin ortadan kaldırılması üretilen unun kalitesinde en önemli farkı oluşturur ve gıda güvenliğine de önemli bir katkı yapar. Bühler’in geliştirdiği modüler bir sistem olan Vitaris, değirmencilerin yüksek kalitede ürünleri güvenilir ve verimli bir şekilde elde etmesini sağlar.”

Değirmencilik, gıda değer zincirinde temel bir rol oynar. Tahılın öğütülmesi, içindeki besleyici maddelerin daha kolay bir şekilde sindirilmesine yardımcı olur.

Değirmenciler, tahıldan un elde edilmesi işini binlerce yıldır sürdürüyor. Tahılın öğütülmesinde temel işlemler basit gibi görünebilir. Ancak yüksek kalitede un elde etmek için beceri, tecrübe ve sofistike makinelere sahip olmanız gerekir.

Buğday ve diğer tahıllar değirmene geldiğinde, içlerinde çok çeşitli yabancı maddeler yer alabilir. Bunlar, farklı süreçlerde tahılın içine girmiş olabilir. Metaller, taşlar, yabani otlar ve diğer tahılların yanı sıra çer çöp olarak genelleyebileceğimiz çeşitli yabancı maddeler büyüme, hasat, depolama ya da nakliye süreçlerinde tahılın içine karışabilir. Örneğin buğdayın büyümesi sırasında çok fazla yağmur yağarsa küf oluşabilir ya da bitki böceklenebilir ya da hastalanabilir. Bunun sonucunda büzüşen, kırılan ya da hastalıklı hale gelen taneler tahıl yığınından ayrılmalıdır. Eğer bu yabancı maddeler yığının içinde kalırsa, elde edilecek unun kalitesi etkilenir, istenmeyen bir koku oluşur ve tüketiciler için sağlık sorunları söz konusu olabilir. Bazı yabancı maddeler ise makinelerin verimli şekilde çalışmasını engeller. Tüm bu sebeplerden ötürü, temizleme aşaması değirmencilik sürecinin temel ve un kalitesi üzerinde en büyük etkiye sahip olan aşamasıdır.

Farklı türlerdeki yabancı maddeleri elemek için farklı süreçler ve dolayısıyla da farklı makineler gerekir. Seperatörler ot tohumlarını ayırırken, konsantratörler hafif ve ağır taneleri ayırır. Hafif taneler bir aspiratör kanalıyla uzaklaştırılır.

Destonerler ise ağırlıklarına göre taneleri sınıflandırır. Bu makinelerin her biri değirmende yer kaplar ve her birini çalıştırmak için enerji sarf edilir. Dahası, her tahıl yığını birbirinden farklıdır ve makinelerin ayarı her biri için ayrı ayrı yapılmalıdır.

Bühler, Vitaris ile piyasaya ilk kez modüler bir temizleme sistemi sunuyor. Kombine edilebilen dört makineden oluşan bu sistem; en küçük alanda optimum performansı ve en yüksek gıda güvenliğini garanti ediyor. Enerji tasarrufu teknolojisi ile donatılan Vitaris temizleme sistemi, gelişmiş verimlilik standartları dikkate alınarak geliştirildi.

Vitaris – en iyi tahıl temizliği için modüler sistem

Hepimiz birimizi, birimiz hepimiz için

Ayrı ayrı modüller halinde olan her bir makine tahıl temizleme döngüsünde ince ve kaba taneleri ayırma konusunda farklı bir rol oynar.

Makinelerin her biri; gıda güvenliği, kalite, enerji verimliliği, yer kullanma verimliliği ve bakım konusunda en yüksek standartları karşılar.

Değirmenciler bu makineleri ne zaman olursa olsun ister tek tek ister set halinde kullanabilir. Ancak temizleme sistemi bir bütün olarak kullanıldığında makinelerden maksimum verim alınacaktır.

Yerden ve enerjiden tasarruf ederek maliyetleri düşürün

Modern değirmenler kompakt bir yapıya sahip olduklarından, bu tesislerde her bir metrekare çok değerli bir kaynaktır. İsraf edilmemesi için bu kaynağın verimli şekilde kullanılması gerekir.

Makinelerin kapladığı yeri en aza indirirken optimum performansı verimliliği sürdürmek, sabit giderleri azaltmak adına çok önemlidir.

Bühler’in temizleme sistemleri, alandan tasarruf konusunda rakipsizdir. Makineleri tek tek değerlendirdiğimizde de piyasadaki en verimli çözümleri sunarlar. Bu makineler, bileşenler ve unsurların üst üste istiflendiği akıllı tasarımlara sahiptir.

Bunların yanında, hava devirdaimini sağlayan bir sürüm sayesinde temiz hava tüketimi de azaltılmaktadır. Gelişmiş hava dönüşümü teknolojisi, ihtiyaç duyulan temiz hava miktarını %90 oranında düşürürken, toplam filtre yüzeyini azaltarak bakım maliyetlerinde tasarruf sağlar.

Hava akışının havalandırma klapeleriyle manuel olarak ayarlanması yerine elektrikli frekans dönüştürücülerle kontrol edilmesi sayesinde %15’e kadar enerji tasarrufu sağlanır.

Hızlı şekilde devreye alınabilme özelliği

Sistemdeki tüm makinelerin kablolamaları önceden yapılmıştır. Fabrikanın güç girişine bağlandıktan sonra herhangi bir kablolama yapmak gerekmez ve bu sayede kurulum maliyetleri de minimum düzeyde tutulmuş olur.

Vitaris temizleme sistemi dört makineden oluşuryor: • Toz ve küçük parçacıkların temizleme öncesinde ortadan kaldırılması için aspiratör sistemi MVST • İri taneleri ince parçacıklardan ayırmaya yarayan seperatör MTRD • Spesifik ağırlığa sahip yabancı maddelerin uzaklaştırılması ve tahılın yüksek yoğunluklu ve ağır tanelere göre sınıflandırılmasını sağlayan Combistoner MTCH İnce taneli yabancı maddelerin ve tozun uzaklaştırılmasını sağlayan aspiratör MVSS

VİTARİS SEPERATÖRÜ MTRD İLE ELEME

İri taneler için bir, toz boyutundaki materyaller için iki adet elek kasnağı bulunur ve bunlar tahılı iri ya da ince yabancı maddeleri ayırır. Tahıl beslemesi, giriş ağzında yer alan ve ayarlanabilir olan bir dağıtım cihazından yapılır ve en üstteki iri tane ayıklama eleğinin üzerine eşit bir şekilde dağıtılır.

Kum ve tohumlar, çifte ince eleklerden yoğun şekilde elenir. Seperatör, temizleme sürecinde saatte 24 ton, silolara tahıl alınırken ön temizlemede 50 tona kadar ürün üzerinde işlem yapar. Tercih edilmesi durumunda, sistem girişine hava devirdaim ünitesi ya da çıkışına aspiratör kanalı bağlanabilir.

Yüksek düzeyde sanitasyon

Paslanmaz çelik elekler, gıdada kullanılabilirliği konusunda Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nden onaylanmış plastik parçalar kullanıldığından ve çivi ya da keçe gibi malzeme kullanılmadığından yüksek sanitasyon standartlarına sahiptir.

Bunun yanında, makinenin kapalı şekilde tasarlanmış olması sayesinde yabancı maddelerin ürünün içine düşmesi ihtimali de ortadan kaldırılmıştır.

Elemede yüksek isabet oranı

İnce maddelere yönelik çifte elek kasnağı daha geniş bir elek yüzeyi sağlar. Üç adet elek kasnağı ile daha yüksek isabet oranı sağlar.

Düşük bakım maliyeti

Elekler kolaylıklar gerilebilir ve gevşetilebilir. Elek çerçevesi üzerindeki delikli levhalar, çivi ya da vida olmadan monte edilmiştir. Akıllı ve hızlı kenetleme sistemi sayesinde, tüm elek kasnağı beş dakikadan kısa bir süre içerisinde değiştirilebilir ve maksimum çalışma süresini mümkün hale getirir.

Konfigürasyonlar

Vitaris’in modüler sistemindeki tüm makineler gibi Vitaris seperatör MTRD, bu seride yer alan Vitaris combistoner MTCH gibi diğer ünitelerle bir arada kullanılarak kombine bir temizlik sistemi oluşturabilir. İhtiyaçlarınıza uygun şekilde tasarlanan bu makine, hava devirdaimli aspiratör MVST ve hava devirdaimli aspiratör kanalı MVSS ile ya da her ikisi ile birlikte de kombine edilebilir.

VİTARİS COMBİSTONER MTCH İLE YABANCI MADDELERİN ELENMESİ

İşlenen havanın çoğunu yeniden kullanan Vitaris combistoner MTCH, karışık ve yüksek yoğunluklu ürünler ile taş ve cam gibi belirli ağırlıklara sahip yabancı maddeleri ayırır. Entegre edilmiş hava sirkülasyonlu ayırıcılar sayesinde makine çok az miktarda temiz havaya ihtiyaç duyar ve böylece enerji tasarrufu sağlar.

Yüksek düzeyde sanitasyon

Paslanmaz çelik elekler, gıdada kullanılabilirliği konusunda Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nden onaylanmış plastik parçalar kullanıldığından ve çivi ya da keçe gibi malzemeler kullanılmadığından yüksek sanitasyon standartlarına sahiptir. Bunun yanında, makinenin kapalı şekilde tasarlanmış olması sayesinde yabancı maddelerin ürünün içine düşmesi ihtimali de ortadan kaldırılmıştır.

Yüksek enerji verimliliği

Elektrikli hava akış sistemi, makinenin entegre sistemi ya da fabrikanın kontrol sistemi üzerinden kontrol edilebilir. Hava devirdaimi ve frekans dönüştürücünün kullanılması ile enerji tüketimi %15 ve temiz hava alımı %90’a varan oranlarda azaltılır.

Düşük çalıştırma maliyeti ve fiziksel ayakizi

Elekler ve temizleme topları gibi tüm aşınan parçalara rahatlıkla erişilebilir. Elekler kolaylıklar gerilebilir ve gevşetilebilir. Elek çerçevesi üzerindeki delikli levhalar, çivi ya da vida olmadan monte edilmiştir. Akıllı ve hızlı kenetleme sistemi sayesinde, tüm elek kasnağı beş dakikadan kısa bir süre içerisinde değiştirilebilir ve maksimum çalışma süresini mümkün hale getirir. Yerden kazandıran tasarım, iki adımı içerir; taş ayıklama ve yoğunlaştırma. Hava devirdaimi sağlayan versiyonu, makinenin içindeki havayı temizler ve dışarıdan bir hava devirdaim ünitesi gerektirmez.

Elemede yüksek isabet oranı

Entegre edilen toz ayırma özelliği, temiz havayla ya da hava devirdaimiyle çalışır. Taş ayırıcı ve yoğunlaştırıcının birlikte kullanılması sayesinde taş ve cam gibi belirli ağırlıklara sahip yabancı maddeleri ayırır.

Konfigürasyonlar

Vitaris’in modüler temizleme sisteminin bir bileşeni olan Vitaris combistoner MTCH, daha sonraki bir safhada sistemin diğer üniteleriyle kombine edilebilir. Hava devirdaimli aspiratör ve hava devirdaimli aspiratör kanalı ile kombine edilebilir. Combistoner, seperatörle birlikte bir kombi temizleme sistemi oluşturabilir.

HAVA DEVİRDAİMLİ ASPİRATÖR MVST İLE AYIKLAMA

Seperatör çok az yer kaplayan ve dikkat çeken performansa sahip bir üründür. Farkı ürünleri, spesifik ağırlıklarına göre ayıran kompakt Vitaris aspiratör MVST için çok az alan gerekir. Merkezi olarak yerleştirilmiş besleme cihazı sayesinde, MVST çok kısa bir kurulum yüksekliği de gerektirir. Serbest akış için uygun olmayan ürünler için bir aktif besleme cihazı da mevcuttur.

Yerden kazandıran kompakt tasarım

Hava devirdaimli aspiratör MVST, hava devirdaimli aspiratör kanallarına sahip olan sistemlere göre %30 oranında daha alçaktır.

Yüksek temizlik performansı

İlk ayırma adımı olarak sistemin girişine bağlanan makine, bir sonraki adımdaki seperatörün daha verimli şekilde çalışmasını sağlar.

Düşük çalıştırma maliyetleri

Devirdaim edilen havayı kullanması sayesinde, temiz hava kullanımı %90’a kadar azaltılır. Hava akışı makineye entegre edilen bir frekans dönüştürücü tarafından ya da fabrikanın kontrol sistemi üzerinden ayarlanabilir.

Konfigürasyonlar

Vitaris’in modüler sistemindeki tüm makineler gibi hava devirdaimli aspiratör MVST de daha sonraki bir safhada sistemin diğer üniteleriyle kombine edilebilir. Vitaris seperatör MTRD and combistoner MTCH makinelerine esnek bir şekilde monte edilebilir.

Hava devirdaimli aspiratör kanalı MVSS ile ayırma

Hava devirdaimli aspiratör, tahılın içindeki hafif kirleticileri etkin bir şekilde ortamdan uzaklaştır. Örneğin mikotoksin içeriğini önemli ölçüde azaltır. Hava devirdaimli aspiratör kanalı MVSS çok yüksek enerji verimliliğine sahiptir. Aspirasyon kanalının geliştirilmiş geometrisi, MSVSS boyunca optimum hava akışını sağlar. Yüksek gıda güvenliği standartlarını karşılayan makinenin ağzında ölü nokta yoktur. Enerji tüketimi %15 ve temiz hava alımı %90’a varan oranlarda azaltılır. Akışkan olmayan ürünler söz konusu olduğunda, ürünü tüm eleğe yayan bir besleme cihazı mevcuttur.

Yüksek enerji verimliliği

Hava devirdaimi ve frekans dönüştürücünün kullanılması ile enerji tüketimi %15 ve temiz hava alımı %90’a varan oranlarda azaltılır. Daha büyük boyutlu filtre yüzeyi ihtiyacı önemli ölçüde azaltılır.

Kullanıcı dostu hava akışı kontrolleri

Hava akışı, bir frekans dönüştürücü sayesinde kolay ve etkin bir şekilde kontrol edilir. Geleneksel hava klapeleri gibi enerji kaybına yol açmaz. Hava akışı, fabrikanın kontrol sistemindeki entegre kontroller yardımıyla ayarlanabilir. Ürünün spesdik ayarları, fabrikanın kontrol sisteminden yapılabilir.

Konfigürasyonlar

Vitaris temizleme sisteminin bir bileşeni olan hava devirdaimli aspiratör kanalı MVSS; Hava devirdaimli aspiratör MVST, Vitaris seperatör MTRD ve Combistoner MTCH ile esnek bir şekilde kombine edilebilir.

Vaka incelemesi:

Müşterinin elinde MTRA 60/100 ve MTSC 65/120E makineleri vardı ve bunları değiştirmek istiyordu. Vitaris’in temizlik sistemi ile makinelerini yeniledi. Ayrıca 3,8 metre yükseldiğinde ve 5 x 5 metre boyutlardında kapalı alandan kazandı. Şimdi bu alanı, temizlenen organik buğdayı ambalajlamak için kullanıyor.

Müşterinin avantajları şunlar oldu:

- Verimli ve düşük bakım maliyetine sahip yeni makineler - Aynı işi (temizleme) daha küçük bir alanda alandan tasarruf - İşi yeni alanlara doğru genişletme fırsatı

SONUÇ

Her değirmenin; kendi boyutları, üretim süreçleri ya da genişleme ve yatırım konusundaki planlarına göre değişen spesifik ihtiyaçları vardır. Binaların özellikleri ve fabrikaların kullanım alanlarındaki çeşitlilik dolayısıyla değirmenciler kendileri için özel olarak geliştirilmiş çözümlere ihtiyaç duyarlar.

Vitaris’in temizleme sistemleri, ihtiyaçlarınıza göre adapte olabilen bütüncül bir çözüm sunuyor. İsterseniz, Vitaris sistemindeki makineleri mevcut makinelerinize tek tek ekleyebilir ve diğer makineleri ilerleyen aşamalarda sisteme dahil edebilirsiniz. Vitaris temizleme sistemindeki makineler, spesifik ihtiyaçlarınıza göre esnek bir şekilde kombine edilebilir. Örneğin: • Vitaris seperatör MTRD + Vitaris combistoner¬ MTCH (->Vitaris Combicleaner) • Vitaris seperatör MTRD + Hava devirdaimli aspiratör kanalı MVSS. • Vitaris combicleaner MTKC + Hava devirdaimli aspiratör kanalı MVSS. + Hava devirdaimli aspiratör MVST.

İlk seçtiğiniz konfigürasyon hangisi olursa olsun, Vitaris temizleme sisteminin avantajları, fabrikanızın genel performansı üzerinde somut bir etki yapacak. Mükemmel gıda güvenliği ve hijyeninden, enerji tasarrufuna kadar avantaj sunan makineler, özellikle de kapladıkları fiziksel alanın performansa oranı konusundaki rakipsiz başarısıyla öne çıkıyor.

Makale Kategorisindeki Yazılar
18 Mayıs 20176 dk okuma

Nişasta Hasarının Fırıncılık Ürünleri Üzerindeki Etkisi

“Nişasta hasarı, hamur ve fırınlama prosesleri üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Bu nedenle çoğ...

10 Ağustos 20184 dk okuma

UN DEĞİRMENLERİNDEKİ BÖCEKLER VE MAYTLARIN, İNSAN SAĞLIĞI İÇİN TAŞIDIĞI RİSKLER

“Depolanmış ürünlere gelen böceklerin insan sağlığı üzerinde yaptığı etkiye dair veriler hem çok az...

17 Temmuz 20236 dk okuma

Afrika değirmencilik endüstrisinde trendler ve beklentiler