BLOG

Türkiye’de buğday ekim alanı bir yılda yüzde 10 azaldı

05 Temmuz 20181 dk okuma
2018 Ülkesel Hububat Rekolte Değerlendirme Raporu’nu yayımlayan Ulusal Hububat Konseyi’ne göre Türkiye’de buğday ekim alanı geçen yıla göre yüzde 10 azaldı. 2017-2018 sezonu rekolte beklentisi ise 20-20.5 milyon ton seviyelerinde. Ulusal Hububat Konseyi (UHK), 2018 Ülkesel Hububat Rekolte Değerlendirme Raporu’nu yayımladı. Raporda, Türkiye’de 2017-2018 ekim sezonunda buğday alanlarının daha çok İç Anadolu Bölgesi’nde olmak üzere geçen yılki rakamdan yüzde 8-10 dolayında bir azalma olacağı tahmin edildi. UHK Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar imzasıyla yayınlanan raporda buğday ekim alanlarındaki azalmanın nedeni olarak, 2017 hasat sezonunda fiyatların düşük seyretmesi ve özellikle sulu tarım alanlarında alternatif ürünlerin (pamuk, mısır, ayçiçeği vb.) getirisinin 2017 yılında daha yüksek gerçekleşmesi gerekçe gösterildi. Raporda, ekim sezonundaki yağış ortalamalarına da yer verildi: Buna göre 1 Ekim 2017–30 Nisan 2018 tarihleri arasında kümülatif yağışlar uzun yıllar ortalamasından düşük ve geçen yıl yağışından ise yüzde 23.4 yüksek gerçekleşti. Raporda şu tespitlere ver verildi: “Türkiye hububat üretiminde geçen yıl yüzde 33 pay alan İç Anadolu Bölgesi, yüzde 18 pay alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yüzde 13 pay alan Marmara Bölgesi ve yüzde 13 pay alan Akdeniz Bölgesindeki gelişmeler dikkate alındığında 2018 hasat dönemine girdiğimiz bugünlerde ülke buğday rekoltesinin ekim alanlarındaki daralmanın da etkisiyle geçen yıla göre yüzde 5-10 arası bir azalma ile 20–20.5 milyon ton arasında gerçekleşeceği, arpa rekoltesinde ise gerek ekim alanı artışı gerekse bazı sulu alanlara da arpa ekiminin yapılması gibi nedenlerden yüzde 5-10 arası bir artışla 7.5-8 milyon ton düzeylerinde olacağı tahmin edilmektedir.”
Haberler Kategorisindeki Yazılar
02 Mayıs 20161 dk okuma

NAWG, Trans-Pasifik Ortaklığı için harekete geçti

ABD Ulusal Buğday Yetiştiricileri Derneği, Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) konusunda hızlı hareket et...

01 Temmuz 20211 dk okuma

Lübnan'da ekmeğe 5 ayda altıncı kez zam yapıldı

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da ekmeğin fiyatına şubat ayından bu yana altıncı kez zam yapıldı....

11 Eylül 20131 dk okuma

Japonya’da buğday fiyatları artmaya devam ediyor

Japonya’da Başbakan Shinzo Abe’in uygulamaya koyduğu ekonomiyi canlandırma programının Yen’in değer...