BLOG

Türkiye karma yem üretiminde AB’de 1’inci, dünyada 7’nci

02 Mayıs 20244 dk okuma

TÜRKİYEMBİR Başkanı Ülkü Karakuş, Türkiye’nin karma yem üretiminde AB’de birinci, dünya genelinde ise yedinci sırada olduğunu söyledi. Başkan Karakuş, son yirmi yılda karma yemde %400’lük bir artış kaydeden ülkemizi geride bıraktığımız 2023 yılında 27,9 milyon tonluk üretime ulaştığını kaydetti.

ürkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEMBİR) Başkanı Ülkü Karakuş, Türkiye’nin yem üretiminin son 20 yılda %400 oranında arttığı bilgisini verdi. Parantez Media’ya konuşan Ülkü Karakuş, ülkenin 2023 yılında karma yem üretiminde 27,9 milyon ton gibi bir rakama ulaştığı bilgisini paylaştı. Türk yem sanayicisini temsil eden TÜRKİYEMBİR’in Başkanı Karakuş, “Türkiye 27,9 milyon yem karma üretimiyle AB ülkelerin arasında birinci, dünyada ise yedinci sırada.” dedi.

TÜRKİYEMBİR Başkanı Ülkü Karakuş, Türkiye dâhilinde üretilen karma yemin tamamına yakınının yurt içerisinde kullanıldığını dile getirdi. Türkiye’nin karma yem üretimi açısından kendine yeter bir ülke olduğunu belirten Karakuş, hammadde üretiminde ise aynı durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Karakuş, “Ülkemiz karma yem üretimi açısından kendisine yeterli olsa da bazı yem hammaddeleri açısından aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Karma yemlerde kullanılan özellikle yağlı tohum ve küspeleri, bazı hububatlar ve yan ürünleri gibi hammaddeleri ithal etme mecburiyetimiz bulunmaktadır. 2023 yılında üretilen 27,9 milyon tonluk karma yemin yaklaşık %45’i zorunlu olarak ithalat yoluyla tedarik edilmiştir.” şeklinde konuştu.

Karakuş; nüfus artışı, köyden kente göç ve gelişen ekonomik şartların sonucu olarak hayvansal gıdaya talebin arttığını dile getirirken, bu durumun karma yem üretimine de yansıdığını ifade etti. 18-21 Nisan tarihlerinde düzenlenen 15. TUYEM etkinliğindeki konuşmasında Türkiye’nin 27,9 milyon tonla karma yem üretiminde AB’de 1.; dünya genelinde ise 7. sırada olduğu bilgisini paylaşmıştı. Buna göre, ülkenin 2023 yılı yem üretiminde elden ettiği toplam ciro 11 milyar dolar düzeyine ulaştı.  Bitkisel üretimi karma yem üretimindeki bu artışa eşlik etmekte zorluk çektiğine dikkat çeken TÜRKİYEMBİR Başkanı Karakuş, “Son 20 yıl içerisinde hububat üretimimiz %25 ve yağlı tohum üretimimiz %90 civarında artarken karma yem üretimimiz ise yaklaşık %400 artış göstermiştir. Bu durumda ülkemizde yeterinde üretilemeyen önemli hammaddelerin ithalatı sektörümüz için bir tercihten ziyade bir mecburiyet haline gelmektedir.” değerlendirmesini yaptı.

KATKI SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ İÇİN AR-GE VE KAMU DESTEĞİNE İHTİYAÇ VAR

Türk yem sektörünün sesi olan TÜRKİYEMBİR’in başkanı Ülkü Karakuş, sektörün yem katkıların konusunda büyük oranda dışa bağımlı olduğunu söyledi. “Yem katkıları, yemlerde az miktarlarda kullanılsa da çoğunlukla hayvan besleme açısından yaşamsal öneme sahip ürünlerdir. Bu ürünlerde kullanılan hammaddeler %90-95 oranında ithalat yoluyla elde edilmektedir.” dedi.

Yem katkı ürünlerinin üretiminde yüksek teknoloji kullanımının söz konusu olduğuna dikkati çeken Ülkü Karakuş, dışa bağımlılığın azaltılması için yol haritasını da çiziyor. Katkı sektöründe yatırım maliyetlerinin yüksek olduğunun altını çizen Başkan Karakuş, ithalata bağımlı yapının zamanla azalması için, ‘kamu teşvikleri’ ve Ar-Ge çalışmalarının’ arttırılması gerektiğini söylüyor. Karakuş, ayrıca “Yem katkı maddelerinin tedarikinde yurtdışına bağımlılığın azaltılması için üretim sürecinde biyoteknolojik yöntemler kullanılan ürünler için Biyogüvenlik mevzuatından kaynaklı engellerin ortadan kaldırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.” tavsiyesini tekrarlıyor. 

MERA HAYVANCILIĞI ARTMALI

15. TUYEM kapsamında yaptığı konuşmada Karakuş, ülkenin tarım ve hayvancılık alanlarında daha verimli bir yapıya kavuşması için tavsiyelerde bulundu. İpek ve Baharat Yolu’nda çok önemli bir lojistik merkezi konumunda olan Türkiye için istikrarlı bir şekilde ‘merkez’ ifadesi kullandıklarını kaydeden Ülkü Karakuş, TUYEM etkinlikleri kapsamında bu ifadenin yinelendiğine ve coğrafi konumu sebebiyle Türkiye’nin çok önemli bir ülke olduğunun farkında olunması gerektiğini istedi.

Karakuş, mera hayvancılığının ve gezen hayvan sayısının artması gerektiğini belirtti. TÜRKİYEMBİR Başkanı, “Melezleme çalışmalarıyla koyun eti mutfakta daha tercih edilen bir et haline getirilmeli.” derken konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini aktardı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Ülkü Karakuş, sanayicinin sorunlarını dile getirdi. Üreticiyi önceleyen bir üretim modeline ihtiyaç olduğunu ve bu kapsamda yemde KDV’nin %1’e düşürülmesinin üretim maliyetlerinin düşürülmesi anlamında oldukça önemli bir adım olduğunu söyledi. “Gıda fiyatlarında yaşanan artış sebebiyle etkileri her ne kadar çok hissedilmemiş olsa da, yemde KDV oranlarının %1’e çekilmesinin üreticinin üzerindeki maliyet yükünün azaltılması anlamında çok önemli olduğu görülüyor.” dedi. Diğer yandan KDV geri ödemelerindeki gecikmenin kendileri için bir sorun teşkil ettiğini ve burada sürelerin kısaltılması gerektiğini dile getirdi.

Karakuş, son iki yıldır enflasyon rakamlarının yüksek seyretmesine rağmen yem fiyatlarında bu paralelde bir artış gözlenmediğinin altını çizdi. Karakuş, “Et ve süt fiyatlarındaki artışın şimdiye dek hep yemden kaynaklandığı yönünde bir yanlış bilgi söz konusuydu. Oysaki son iki yıldır yem fiyatları enflasyon rakamlarının çok çok altında. Yem sektörünün üzerine düşen yaptığı ve et ve süt fiyatlarındaki artışın yemden kaynaklanmadığı bu süreçte daha iyi görülmüş olduğu kanaatindeyim.” diye konuştu.

İdma Today Kategorisindeki Yazılar