BLOG

Tunus’un en büyük üçüncü irmik üreticisi: GMC SARL

13 Eylül 20176 dk okuma

Slim BOULABIAR, GMC SARL: “Biz, GMC olarak yerel pazarda durum buğdayının öğütülmesinde şu anda üçüncü sırada yer alıyoruz. Ekmeklik buğday öğütülmesinde ise sekizinci sıradayız. Halihazırda irmik fabrikamız günde 550 ton, un değirmenimiz ise günde 260 ton üretim kapasitesine sahiptir.”

Les Grands Moulin de Cap Bon, diğer adıyla GMC SARL, Tunus’un önemli irmik ve un üreticilerinden birisi. Özellikle irmik konusunda ülkedeki en büyük ilk 3 firma arasında yer alan GMC, Tunus’un en büyük tarımsal gıda üreticisi olan La Rose Blanche grubunun bünyesine hizmet veriyor. Hem irmik ve un hem de makarna, kuskus ve yem üreten firma, özellikle uluslararası pazardaki gücünü arttırmak için yerel piyasada konsolidasyona yönelmiş durumda. Firmanın Değirmen Şefi Slim Boulabiar, şirketin misyonunu bir anlamda kalite ve müşteri memnuniyeti olarak açıklıyor.

GMC SARL hakkındaki sorularımızı yanıtlayan Boulabiar, aynı zamanda Tunus’taki hammadde piyasasıyla ilgili ayrıntıları da dergimiz okurları için paylaşıyor.

Sayın BOULABIAR, öncelikle şirketiniz Les Grands Moulin de Cap Bon’u biraz tanıyabilir miyiz? Bize firmanız ve bugünlere nasıl geldiğiniz hakkında neler söyleyebilirsiniz?

“Les Grands Moulin de Cap Bon”, diğer adıyla GMC SARL şirketi, 2008 yılında La Rose Blanche grubunun, mali zorluklar içerisindeki Grands Moulin de Nebeul’ü başarıyla satın almasının bir meyvesidir. Bu birimin yeniden canlandırılması, grubumuzun Tunus pazarındaki konumunu sağlamlaştırmayı amaçlayan stratejisinin bir parçasıydı. Ayrıca uluslararası ölçekte oldukça aktif olan makarana birimimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hareket eden grubumuz, bu satın almayla irmik tedarikini de güvence altına almış oldu.

Günümüzde, tarımsal gıda endüstrisinde, tahıl ve türevlerinin alt dalına ait bir pazar segmentinde yer alan GMC şirketimiz, faaliyetlerini “EL KHOMSA” markası altında, durum buğdayının ve ekmeklik buğdayın irmik ve un olarak işlenmesi olmak üzere, iki ana ürün etrafında sürmektedir.

Tunus tahıl sektörünün tartışmasız aktörü La Rose Blanche Group’un bir parçası olan GMC, böylece Kuzey, Orta ve Güney bölgelerdeki 3 sanayi merkeziyle güçlü bir dikey entegrasyon sağlamakta ve başka alanlarda da faaliyet gösterme imkanı bulmaktadır. Bu alanları şu şekilde sıralayabiliriz;

• Buğdayın ekimi, toplanması ve depolanması,

• Buğdayın ilk olarak un, irmik ve kepek olarak işlenmesi,

• İkinci olarak makarna, kuskus ve yem olarak işlenmesi,

• Ulusal ve uluslararası pazarda nakliye ve dağıtım.

Şirketimizin bu sektördeki misyonunu “kaliteli ürünler sunarak, ticaretin gerektirdiği standartları ve gereklilikleri karşılayarak ve ülke genelindeki müşterilere yakınlığı sağlayarak grubun sektördeki konumunu pekiştirmek” olarak özetleyebiliriz.

Üretim tesisiniz, kapasiteniz ve kullandığınız teknolojiler hakkında bilgi verir misiniz? Firmanız kapasite ve teknoloji kullanımında hangi düzeyde?

Şirketimizde kullanılan makine ve ekipmanlar, en son teknolojik yenilikleri temsil etmektedir. Halihazırda irmik fabrikamız günde 550 ton, un değirmenimiz ise günde 260 ton üretim kapasitesine sahiptir.

Biz, GMC olarak yerel pazarda durum buğdayının öğütülmesinde şu anda üçüncü sırada yer alıyoruz. Ekmeklik buğday öğütülmesinde ise sekizinci sıradayız.

Peki firmanız, ülkenizdeki diğer rakiplerinizden hangi yönleriyle ayrılıyor? Kurum kültürünüz ve işleyişiniz hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Şirketimiz, barındırdığı ruh ve kalite kültürüyle diğer şirketlerden ayrılmaktadır. Hizmetlerimiz ve sunduğumuz ürünlerin kalitesiyle müşterilerimizin memnuniyetini sağlıyoruz. Ayrıca müşterilerimizin taleplerini karşılayabilmek ve onların memnuniyetini garantilemek için her yıl rakiplerimizden farklı olarak “memnuniyet ölçümlemesi ve değerlendirmesi” de yapıyoruz.

Grubun eski yöneticileri de olan şirketin ana yöneticileri tarafından oluşturulan ve günümüze aktarılan bir şirket kültürümüz var. Bu kültür, grubun ticaretle ilgili deneyim ve ustalığını da içeriyor. Dolayısıyla bu ustalığı içeren, tanınmış ve lider bir grubun bünyesinde yer almak, şirkete bir kalkınma stratejisinin parçası olarak büyüme ve tüm grup şirketleriyle ortak bir vizyon oluşturma gücü veriyor.

Grubun bilgi birikimi ve şirketin denetim oranının yüksek olması ise, yeni işe alınanların entegrasyonunu ve eğitimini daha etkin hale getirmekte, mevcut bilgi ve tecrübe birikimi ile kurum kültürünün aktarımını kolaylaştırmaktadır.

Ayrıca şirket yönetimimiz, insan kaynağı da dahil, sağlam bir kaynak yönetiminin temelini kurma; müşteri taleplerini ve beklentilerini karşılama, pazarda daha iyi bir konum için ürün kalitesini arttırma gibi konularda son derece istekli.

İrmik, üretiminizde önemli bir yere sahip. Hatta ana ürün gamınızı oluşturuyor. Peki ürettiğiniz irmiği kimlere satıyorsunuz? Müşterileriniz kimlerden oluşuyor?

Söyleşinin başında da belirttiğim gibi GMC şirketinin ürün yelpazesi, en başından beri iki ana ürün etrafında gelişmiştir. Bunlardan ilki irmiktir. Şirketimiz sert buğday öğüterek 4 çeşit makarnalık buğday irmiği üretimi gerçekleştirmektedir. Bunlar parçacık boyutuna göre büyük (GG), orta (MG) ve ince (SSSE) şeklinde; yan ürün olarak da kepek ve kıyılmış irmik şeklinde sınıflandırılmaktadır.

Un değirmenimizde ise yumuşak buğdayın öğütülmesiyle PS dediğimiz fırıncılık unlarının üretimi, PS-7 dediğimiz pastacılık unlarının üretimi ile çeşitli yan ürünlerin üretimi gerçekleştirilmektedir.

Müşterilerimizi ise fırıncılar, bayiler, kooperatifler, toptancılar, makarna üreticileri ile küçük ve orta ölçekteki pastaneler oluşturmaktadır.

Sadece Tunus pazarına (iç pazara) yönelik mi çalışıyorsunuz? İhracata yönelik bir çalışmanız ve bununla ilgili hedefleriniz var mı?

Şu anda ürünlerimizi dış piyasaya ihraç etmek için yeni müşterilerle ilgili araştırmalar yapıyoruz. Çünkü şirketin ihracatını teşvik etmeye yönelik belirlenen strateji, Grands Moulins du Cap Bon yetkililerinin çıkarları arasında olmayı sürdürüyor.

Ayrıca bu amaca yönelik olarak, şirketin ihracat yaptığı süreçte, yaptığı ihracat miktarının hatırı sayılır olduğunu ve sürekli gelişme gösterdiğini, özellikle de şirketin toplam cirosunda yüzde 12’lik bir payı olduğunu belirtmek gerekir. Aynı zamanda GMC, 2016 yılındaki ihracat kayıtlarından da anlaşılacağı üzere, uluslararası satışlarını güçlendirmek için yerel pazardaki konsolidasyonlara odaklandı.

Firmanız pazardaki gücünü neye borçlu ya da başka bir ifadeyle sizi uluslararası pazarda farklı kılan nedir?

En başından beri GMC’nin, Kuzey, Orta ve Güney’deki 3 sanayi merkeziyle birlikte, tartışmasız bir şekilde Tunus tahıl sektörünün önemli bir oyuncusu olarak tanınan La Rose Blanche grubuna ait olması kararlaştırılmıştı. Aynı şekilde firmanın; buğdayın ekimi, toplanması ve depolanması; ilk işleme aşmasıyla buğdayın un, irmik ve kepek haline getirilmesi; ikinci işleme aşamasıyla makarna, kuskus ve hayvan yemine dönüştürülmesi ve tüm bunların yanı sıra nakliye ve dağıtım gibi geniş bir yelpazede, güçlü bir dikey entegrasyonla faaliyetlerini sürdüreceği de belirlenmişti.

Tüm bu faktörler, grubun, yoğun uluslararası rekabet ortamında bile ihracat piyasalarını fethetmesine olanak sağlayan kusursuz konumunu yansıtıyor. Ayrıca, GMC’nin faaliyetleri de göz önüne alındığında, tarımsal gıda sektöründe, özellikle de tahıl ve türevleri sektöründe, yapılan pazar payları araştırmaları öne çıkan iki temel ürün olduğunu göstermektedir: “Un” ve “İrmik”.

Değirmencilikteki en önemli konulardan biri hammaddedir. Ülkenizde hammaddenin durumu nedir, işletmeler hammaddeyi nasıl temin ediyorlar?

Bildiğiniz gibi tahıllar, dünya çapında yapılan hemen hemen tüm tarımsal araştırma programlarında önemli bir yere sahiptir. Tunus’ta da tahılların, özellikle makarnalık buğday ve arpanın, istikrarlı bir şekilde üretimi hedeflenmektedir. Bu da tahılların ülkemizdeki yerinin son derece önemli olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, Tunus’taki tahıl yetiştiriciliği iklim koşullarına fazlasıyla bağımlıdır ve çok sık kuraklıklara maruz kalmaktadır. Su eksikliğinin bulunduğu ortamlarda hububat üretimi için çok sayıda çalışma yapılmış ve bunlar ilgiyle karşılanmıştır. Hatta bazı çalışmalar, hububatların, tahıllarda büyüme, gelişme ve verim sorunu yaratan çevresel kısıtlamalara karşı direnç mekanizmaları sergilediğini göstermiştir.

Öte yandan, tahıl zincirinin yönetimi için çeşitli bakanlık departmanları tarım, ticaret ve sanayiye müdahale etmek durumunda kalmaktadır. 1960 yılında kurulan ve Tarım Bakanlığı’na bağlı olan Tahıllar Kurulu (OC), bu sektörün en önemli yapısıdır. Kurul, fiyatlandırma politikasının uygulanmasından ve üretim tekniklerinin modernizasyondan sorumludur. Tahılların toplanmasını ve depolanmasını sağlamak için 2004 yılından bu yana özel temsilcilikleri (buğday kooperatifi ve merkez tarla ürünleri kooperatifi gibi) kullanıyorlar.

Tahıllar Kurulu (ve temsilcileri) hububat piyasasında tekel olarak hareket etmektedir; ancak tüm işlemler mevzuatla belirlenen fiyatlara göre gerçekleştirilmekte ve her sezonun başında ilan edilmektedir. Ayrıca kurul, iç talepleri karşılamak için gereken miktarda ithalat yapmakla da yükümlü. Kurum tarafından toplanın depolanan bu tahıl ürünleri de daha sonra indirimli fiyatlarla değirmencilere, yani işleyen firmalara gönderilmektedir.

Röportaj Kategorisindeki Yazılar