BLOG

TMO’dan özel sektöre “buğdayı hasat sezonunda alın” çağrısı

21 Haziran 20232 dk okuma

Mayıs ayı sonu itibariyle yaklaşık 2 yıldır uygulanan un regülasyonuna son veren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) sanayiciye hasat sezonunda piyasadan ürün temin etmelerini tavsiye etti. TMO aldığı ürünü depolama, finansman ve personel giderlerini ekleyerek satacağını duyurdu.

Hububat hasadı Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri ile Kıyı Ege’de yoğun bir şekilde devam ederken Marmara ve İç Anadolu Bölgesinde ise lokal olarak başladı. Ülke genelinde hububat hasadının yaklaşık %10 seviyesinde olmakla birlikte yoğunlaşarak devam ettiğini açıklayan TMO, sanayiciye hasat sezonunda ürün alması konusunda çağrıda bulundu. 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünden yapılan basın açıklamasında, kurum olarak hububat alım fiyatlarının 6 Haziran 2023’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ekmeklik buğdayda 8.250 TL/Ton, arpada ise 7.000 TL/Ton olarak açıklandığı hatırlatıldı. Açıklamada bu fiyatlara ek olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hububat üretiminin teşvik edilmesi amacıyla 2023 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa üreticilerine buğdayda 1.000 TL/Ton ve arpada 500 TL/Ton ilave hububat üretim primi desteği verileceği yenilendi.

HUBUBAT ALIMLARIMIZ YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

TMO, hububat alımları için 310’u kendi işyeri, 230’u ise sözleşme imzaladığı lisanslı depolar olmak üzere ülke genelindeki 500’ün üzerindeki noktada alım faaliyeti gösteriyor.

TMO’nun açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

“Hasat devam eden yerlerde tüm imkanlarımız seferber edilerek alım noktalarının sayısı artırılmakta, günlük randevu kapasiteleri ise azami seviyelere yükseltilmektedir. TMO alım fiyatları, referans fiyatlar olup üreticilerimizin piyasaya ürün satışlarında bu hususu dikkate almaları uygun olacaktır.

TMO’nun ana faaliyet kollarından biri olan alım politikası, üreticimizin memnuniyeti ve üretimin sürdürülebilirliği için önemli bir araç olmakla birlikte TMO’nun piyasa istikrarını tesis etme, üretici ve tüketici arasındaki dengeyi kurma yönüyle kullandığı bir diğer ana faaliyeti de satış politikalarıdır. Bilhassa geçtiğimiz birkaç sezonda, yaşanan pandemi, kuralık ve savaş gibi olağanüstü koşullar karşısında bu koşullara uygun satış politikaları geliştirilmiş, “un regülasyonu” adı altında buğday satış politikası uygulanmıştır. Olağanüstü koşulların olumsuz etkilerinin ortadan kalkması ve yeni sezon ürün arzındaki bolluk beklentisi neticesinde 2023 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle un regülasyon çalışmalarımız sonlandırılmıştır.

Yeni sezonda üreticiden aldığımız ürünler, alım fiyatının üzerine her türlü maliyet (depolama + personel + finansman vb.) ilave edilmek suretiyle oluşacak satış fiyatı üzerinden satılacaktır.

Sanayicilerimiz ve hububat ticareti ile iştigal eden sektörün bu hususu dikkate alarak ihtiyaçlarını hasat sezonunda tedarik etmeleri menfaatlerine olacaktır.

TMO 85 yıllık tecrübesi ile değişen ve gelişen koşullar karşısında ihtiyaç duyulan tedbirleri ivedilikle alacak donanım ve örgütsel kapasiteye sahip bir kurumdur. Geçmişte olduğu gibi bugün de üreticilerimizin ve tüketicilerimizin yanında olmaya ve piyasalarda istikrarı sağlamaya devam edeceğiz.”


Haberler Kategorisindeki Yazılar