BLOG

Tahılların Depolanması ve Sağlıklı Depolama Koşulları

05 Ağustos 20161 dk okuma

Dünyadaki nüfus artışıyla birlikte, çoğalan nüfusun tahıl ihtiyacını karşılamak oldukça önemli hale geldi. Bu kaçınılmaz nüfus artışı tüm hububat ürünlerine yönelik büyük bir talep oluşturmaktadır. Ayrıca, uygun olmayan depolama koşulları, talebin çok olduğu tahıllarda yüksek oranda kayba neden olmaktadır.  Depolama esnasındaki tahıl kaybı, tüm üretimin neredeyse yüzde 20’sine eşit; depolamadaki öncül kayıplar ise yetersiz kapasite durumuna, böcek ve haşere istilasına bağlı olarak gerçekleşmektedir.

i_80_7

İnsanların günlük besinsel ihtiyacının çok büyük bir kısmını karşılayabilen tahıllar, kalitelerine göre de taşıdıkları enerji miktarı açısından farklılık gösterebilir. Tahılların depolanma şekilleri ise tahıl kalitesi üzerinde ciddi etkiye sahiptir. Bu güne gelinceye değin, yüzyıllar boyunca çeşitli depolama yöntemleri kullanılmıştır. Bunlardan bazıları geleneksel olarak hala devamlılık gösterse de günümüzde teknolojik ilerlemeler ışığında geliştirilmiş modern yöntemler de kullanılmaktadır. Geleneksel ya da modern, tahıl depolarının temel amacı tahılların kalitelerini korumak, tahıl kayıplarını engelleyerek ürünü nitelikli şekilde muhafaza etmektedir. Bu sayımızda da tahılların depolanması ve sağlıklı depolama koşulları üzerinde durmaya karar verdik. Konuyla ilgili makalelerimizi dosyamız içerisinde bulabilirsiniz.

Dosya Kategorisindeki Yazılar
16 Mayıs 20192 dk okuma

Marka olmak için un kalitesinde istikrar nasıl korunur?

“Özellikle son yıllarda buğdayla ilgili yaşanan olumsuzluklar, sektörde rekabet gücünün azalmasına,...

09 Ekim 20131 dk okuma

Değirmencilikte hammadde depolaması

15 Ekim 20213 dk okuma

Güvenli ve kaliteli tahıl depolama