BLOG

Olam ‘net-pozitif’ sürdürülebilirlik politikasını uygulamaya başladı

07 Mayıs 20181 dk okuma

Dünya genelinde 70 ülkede tedarik zincirinin tüm aşamalarında faaliyet gösteren küresel tarım şirketlerinden Olam, tabiatın korunması ve eko sistemlerin yeniden üretilmesi amacıyla emtianın doğrudan ve dolaylı satın alınmasında uygulanabilecek bir ‘net-pozitif’ sürdürülebilirlik politikası hayata geçiriyor. 

Global tarım devlerinden Olam International, tarımsal tedarik zincirleri yönetimi için bir “Net-Pozitif’ yaklaşımı destekleyen Olam Yaşayan Ortam Politikası’nı (OLLP) hayata geçirdi. OLLP; müreffeh çiftçiler ve gelişen toplumların sağlıklı ekosistemlerle bir arada bulunmasını destekleyen prensipleri benimsiyor. Söz konusu politika Olam’ın plantasyon ve çiftliklerindeki tüm ürünlerin yanı sıra 4 milyondan fazla küçük ve büyük ölçekli çiftliğin yer aldığı üçüncü taraf satın alma ağı için de uygulanacak. Olam, bu politikayla, şirketin gıda ve tarım sistemlerinden alınanlardan daha fazlasını geri vererek tarımı yeniden tanımlamak hedefine yönelik büyük bir adım attıklarını açıkladı. Yeni politika; arazi üzerindeki tasarrufların, gıda tedarik edilirken kritik habitatların korunması ve geliştirilmesi ve doğal sermaye olan toprak, su ve doğal ekosistemlerin yeniden üretilmesine dikkat edilecek şekilde planlanması ve yönetilmesi gerektiğini belirtiyor. Politika kapsamında, hem Olam hem de üçüncü taraf tedarikçiler tarafından kabul edilemez arazi kullanımı uygulamalarının belirlenmesi ve ortadan kaldırılması zorunlu kılınıyor. Bu konudaki çerçeve ve stratejiler 2018 ve 2020’ye kadar iki kısım halinde hazırlanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Olam Group kurucusu ve CEO’su Sunny Verghese, “Tarım, şu anda dönüm noktasında. Tedarik zincirlerimizi etkileyen çok boyutlu çevresel ve sosyal sorunlara odaklanmazsak, gelecekte üretim hacimlerimiz tehlikeye girecek. Şu ana kadar birçok politika ve ilkeyi uygulamaya koymuş olsak da daha az zarar verme anlayışının ötesine geçerek, doğal ve sosyal sermayenin yaratılması ve geri kazanılmasına dönük ‘net-pozitif’ bir etki yapmayı amaçlamalıyız. Bu politikanın, şirketimizin yeni amacı için güçlü bir örnek teşkil ettiğine inanıyorum: Sorumlu Şekilde Ürün Yetiştirerek Global Tarımı yeniden tanımlamak.”

Haberler Kategorisindeki Yazılar
11 Aralık 20181 dk okuma

Olam Gana’nın kapasite artırımı projesinde Alapala imzası

Dünyanın öncü değirmen teknolojileri üreticilerinden Alapala, 70 ülke ve 22.000’den fazla müşteriye...