BLOG

Krizdeki dünyayı beslemek için daha fazla işbirliği şart

27 Temmuz 20201 dk okuma
CGIAR

Dünyanın en büyük tarımsal araştırma ağı CGIAR; iklim değişikliği, COVID-19 ve diğer zorluklarla mücadele eden dünyayı beslemek adına, bilim insanlarının gıda, toprak ve su sistemlerinin dönüştürülmesi konusunda işbirliği yapmalarının önemine dikkat çekti.

Tarımsal kalkınma araştırmaları konusunda 50 yıllık tecrübeye sahip global bir kuruluş olan Uluslararası Tarımsal Araştırma Merkezleri Konsorsiyumu (CGIAR), araştırma gündemlerinin tarım ürünlerinin tek tek incelenecek şekilde özelleşmesinin; gıda sistemlerinin bütüncül bir bakış açısıyla araştırılması ve 2030 itibariyle fakirlik ve açlığı ortadan kaldırma potansiyelini sınırladığını belirtti. İklim değişikliği ve diğer gelişmelerin gıda, beslenme ve su güvenliğine teşkil ettiği tehditler yeni değil. Ancak bu tehditler giderek daha karmaşık ve çetin bir hal alıyor ve bunlarla mücadelede yeni yaklaşımlar gerekiyor. Yeni ortaya çıkan COVID-19 salgını ise ekstra zorluklar getiriyor. Ciddi düzeyde acil durum önlemlerinin uygulanmaması durumunda 140 milyon insan daha ağır bir yoksulluğun kucağına itilecek ve milyonlarca insan açlık ve yetersiz beslenme ile karşı karşıya kalacak. CGIAR Sistem Konseyi’nin Haziran ayında düzenlediği sanal toplantıda, konsorsiyumun çok sayıdaki araştırma ve merkezi ve programının yönetimi ve operasyonlarının ‘Tek CGIAR’ şemsiyesi altında birleştirilmesiyle ilgili planlarına onay verildi. CGIAR, bu girişimle dünya genelinde en dezavantajlı durumdaki kesimler için daha büyük etki oluşturabilecek ortak çalışmaları desteklemeyi amaçlıyor. CGIAR Sistem Yönetim Kurulu Başkanı Marco Ferroni, “COVID-19 hafızalardaki en zorlayıcı ekonomik sonuçları doğurdu. Kısa dönemli şoklar, toparlanma çabaları ve ardından da daha iyi bir durum inşa etmenin yöntemlerinin değerlendirilmesinde CGIAR ön saflarda yer alıyor. İnovasyona ve dönüştürücü çözümlere en çok ihtiyaç duyanlara yönelik kalkınma yardımları için çok boyutlu ve çok sektörlü araştırmalara hazırız.” dedi. ‘Tek CGIAR’ girişimi ile gıda, toprak ve su sistemleriyle ilgili bilimsel yenilikler; daha hızlı, geniş ölçekli ve düşük maliyetli şekilde uygulamaya konabilecek ve en çok ihtiyaç duyan kesimler üzerinde daha büyük etki sağlanacak. Bu yenilikler arasında; gıda ürünlerinin yetiştirilmesi, nakliyesi, işlenmesi, alım satımı ve tüketiminde daha sürdürülebilir yöntemlerin belirlenmesi hedefleniyor. CGIAR ağının gözden geçirilmiş araştırma stratejisi kapsamında işbirliği yapılacak başlıca alanlar; beslenme ve gıda güvenliği, fakirliğin azaltılması, gelir ve istihdam, cinsiyet eşitliği, gençlik ve toplumsal kapsayıcılık, iklim adaptasyonu ve sera gazlarının azaltılması ile çevresel sağlık ve biyolojik çeşitlilik olarak belirlendi. CGIAR ayrıca, gıda sistemlerinin COVID-19’a göstermesi gereken tepki üzerinde çalışmalar da yaptı ve bu krizin ardından eski duruma dönmek yerine bundan sonraki salgınların kontrol altına alınması için ‘Tek Sağlık’ yaklaşımının benimsenmesini istedi.

Haberler Kategorisindeki Yazılar