BLOG

Kongo ve Orta Afrika'da Tahıl ve Un Pazarı

06 Ekim 20175 dk okuma

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin tahıl üretimi mısır ve darı ağırlıklıdır. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA FAS) verilerine göre, 2015/16 sezonunda 1,2 milyon ton mısır üreten ülkenin mısır üretiminin 2016/17 sezonunda da aynı miktarda mısır ürettiği tahmin edilmektedir. Orta Afrika Cumhuriyeti’nin tahıl üretiminde ise önde gelen ürünler mısır ve sorgumdur. 2015/16 sezonunda 90 bin ton mısır üreten Orta Afrika’nın 2016/17 ve 2017/18 sezonlarında da aynı miktarda mısır üreteceği tahmin edilmektedir. Ülkenin sorgum üretimi ise 25-50 bin ton civarındadır. 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin tahıl üretiminde mısır ve darı ön plandayken Orta Afrika Cumhuriyeti’nde ise mısır ve sorgum üretimi önceliklidir. Ayrıcı buğday üretimi yapmayan Kongo, her yıl tüketimini karşılayacak miktarlarda buğday ithal etmektedir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin ekonomisi temel olarak tarıma dayanmaktadır. Nüfusun yüzde 70’i kırsal kesimde yaşamaktadır. Tarım sektörünün GSYH’ye katkısı yaklaşık yüzde 40’tır. Tarım genellikle geleneksel metotlar kullanılarak küçük çiftçiler tarafından yapılmaktadır. Şeker, pamuk, kahve, kakao, palm yağı, kauçuk, çay önemli ürünlerdir. Orta Afrika Cumhuriyeti’nin ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma ve maden ihracatına dayanmaktadır. Ülkenin verimli toprakları ve bol su kaynakları olmasına rağmen üretim düşük seviyede kalmaktadır. Öte yandan, hem tarımsal üretimin hem de diğer alanlardaki üretimin dünya pazarlarına sunulması da denize çıkışı olmayan Orta Afrika Cumhuriyeti için önemli bir sorundur.

KONGO’NUN DÜNYA TAHIL ÜRETİMİNDEKİ YERİ Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde tahıl üretimi mısır ve darı ağırlıklıdır. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA FAS) verilerine göre, ülkenin mısır üretim miktarı 2014/15 sezonunda 1,1 milyon ton, 2015/16 sezonunda 1,2 milyon ton olarak kaydedilmiştir. 2016/17 sezonunda yine 1,2 milyon ton olarak gerçekleşen mısır üretiminin 2017/18 sezonunda da yine aynı miktarda kalacağı öngörülmektedir.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin üretimini gerçekleştirdiği bir diğer önemli ürün ise darıdır. 2014/15 sezonunda 44 bin ton darı üreten ülke, darı üretimini 2015/16 sezonunda 50 bin tona çıkarmıştır. 2016/17 sezonunda da aynı miktarda darı ürettiği tahmin edilen ülke için 2017/18 sezonunda öngörülen miktarda aynıdır.

Ülkenin tahıl tüketiminde önde gelen ürün üretimde olduğu gibi mısırdır. USDA’nın verilerine göre, 2014/15 ve 2015/16 sezonlarında 1,2 milyon ton mısır tüketen ülkenin 2016/17 sezonunda da yine 1,2 milyon ton mısır tükettiği tahmin edilmektedir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin 2017/18 sezonunda da aynı miktarda tüketim yapacağı öngörülmektedir. Buğday tüketimine bakıldığında, 2014/15 ve 2015/16 sezonları arasında 254-690 bin ton civarında tüketim gerçekleştirildiği görülmektedir. 2016/17 sezonu için tahmin edilen buğday tüketim miktarı 645 bin tondur. Ülkenin 2017/18 sezonunda ise 665 bin ton buğday tüketeceği öngörülmektedir. Ülkenin darı tüketimi ise 2014/15 ve 2015/16 sezonlarında 44-50 bin ton civarında gerçekleşmiştir. 2016/17 sezonu için tahmin edilen ve 2017/18 sezonu için öngörülen tüketim miktarı ise 50 bin tondur.

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ’NİN DÜNYA TAHIL ÜRETİMİNDEKİ YERİ Orta Afrika Cumhuriyeti’nin tahıl üretiminde ise mısır ve sorgum ön plandadır. 2014/2015 sezonunda 173 bin ton mısır üreten ülke, 2015/16 ve 2016/17 sezonlarında bu miktarı 90 bina düşürmüştür. Orta Afrika Cumhuriyeti’nin 2017/18 sezonunda da yine 90 bin ton mısır üretimi gerçekleştireceği öngörülmektedir. En çok üretilen ikinci tahıl ürünü ise sorgumdur. Ülkenin 2014/15 ila 2016/17 sezonları arasında sorgum üretimi 25-51 bin ton aralığındadır. Orta Afrika Cumhuriyeti’nin 2017/18 sezonunda da 25 bin ton sorgum üreteceği öngörülmektedir.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nin tahıl tüketiminde önde gelen ürünlerin üretimde olduğu gibi mısır ve sorgum olduğu görülmektedir. Mısır tüketimi 2014/15 sezonunda 173 bin ton, 2015/16 sezonunda ise 90 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Ülkenin 2016/17 sezonunda yine 90 bin ton mısır tükettiği tahmin edilmektedir. 2017/18 sezonunda ülke için öngörülen mısır tüketim miktarı aynıdır. Orta Afrika Cumhuriyeti’nin sorgum tüketim miktarının 2014/15 ila 2016/17 sezonları arasında 25-51 bin ton civarında olduğu görülmektedir. Ülkenin 2017/18 sezonunda da sorgum tüketiminin 25 bin ton olacağı öngörülmektedir.

DÜNYA TAHIL TİCARETİNDE KONGO VE ORTA AFRİKA Ürettiği mısır ve buğday miktarı yeterli olmayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, özellikle mısır ve buğdayda ithalata başvurmaktadır. USDA verilerine göre, 2014/15 sezonunda 625 ton buğday ithal edilmiş ve bu miktar 2015/16 sezonunda 653 bin tona yükselmiştir. 2016/17 sezonunda da yine 580 bin ton buğday ithal edildiği tahmin edilmektedir. 2017/2018 sezonunda da ülkenin 650 bin ton buğday ithal edeceği öngörülmektedir. 2014/15 sezonunda 30 bin ton mısır ithal eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin 2016/17 sezonunda ise 35 bin ton mısır ithal ettiği tahmin edilmektedir. 2017/18 sezonunda ise mısır ithalatının 30 bin ton olacağı öngörülmektedir.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde ise ürettiği mısır ve sorgum miktarı kendine yeterli olduğu için tahıl ithalatı yapılmamaktadır. KONGO VE ORTA AFRİKA’DA UN SANAYİ Lojistik Kapasite Değerlendirme (The Logistics Capacity Assessment-LCA) isimli, ülkeler hakkında bilgi sağlayan platformun internet sitesine göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki en büyük değirmen şirketi olan MIDEMA, doğrudan 300’den fazla işçi istihdam etmektedir ve dolaylı olarak müşterileri ve değirmencilik endüstrisi aracılığıyla binlerce iş fırsatı yaratmaktadır. Firmanın müşterileri arasında fırıncılar, dağıtıcılar ve “mama mikate” (sokak perakendecileri) bulunmaktadır. Değirmencilik endüstrisinde 1000’den fazla pastanesi bulunan şirket, ortalama her pastanesinde 30 işçi istihdam ediyor ve 50’den fazla satıcının ekmek dağıtımı yapması için de toplamda 80 bin dolaylı iş imkânı oluşturmaktadır.

Değirmencilik endüstrisinin günlük üretimi 15.000 adet 45 kilogramlık buğday unu poşetidir. Her 45 kg’lık torba sayesinde yerli halka, günde en az 6 milyon tane somun ekmek temin ediliyor. Ayrıca Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndi Lübnan, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerden gelen büyük şirketlerin yanı sıra küçük ve orta ölçekli çok sayıda özel yatırımcı var.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde tarımın yapıldığı dar alanlarda manyok, yerfıstığı, mısır, akdarı, pirinç, pamuk tohumu, muz, plantain, kahve yetiştirilmektedir. Yine LCA’in verilerine göre, MAÏSCA (Maïserie Centrafricaine), 2003 yılında kurulan Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki tek değirmendir. Ülkede üretilen mısır yüzde 42’si gevrek olarak, yüzde 40’ı gıda olarak insanlar tarafından tüketilmektedir. Hayvan yemi olarak ise yüzde 10’ü tüketilen mısırın geriye kalan yüzde 8’lik kısmı ise tohum olarak kullanılmaktadır.

KONGO VE ORTA AFRİKA’DA UN TİCARETİ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) verilerine göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin buğday unu ihracatı 2010-2013 yılları arasında 371 ton ila 2 bin 975 ton arasında seyretmiştir. 2010 yılında 2 bin 975 ton buğday unu ihraç eden ülke, bu miktarı 2011 yılında rekor bir düşüşle 371 tona düşürmüştür. 2013 yılında ise buğday unu ihracatı gerçekleşmemiştir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin buğday unu ithalatı ise 2010-2013 yılları arasında 38 bin ton ile 56 bin ton arasında gerçekleşmiştir. 2011 yılında 40 bin ton buğday unu ithal eden ülke, bu miktarı 2012 yılında 41 bin tona çıkarmış ve 2013 yılında ise 38 bin tona düşürmüştür.

FAO verilerine göre, Orta Afrika Cumhuriyeti buğday unu ihracatı gerçekleştirmemiştir. Tüketimini ithalatla sağlayan ülkenin ithalat rakamları da düşüş göstermektedir. Orta Afrika Cumhuriyeti, 2010 ve 2013 yılları arasında 18 bin ton ila 35 bin ton arasında buğday unu ithal etmiştir. Ülkenin buğday unu ithalatı 2010 yılında 25 bin ton olarak gerçekleşmiş ve 2011 yılında bu miktar 30 bin tona yükselmiştir. 2012 yılında 35 bin tona yükselen buğday unu ithalatı 2013 yılında ise yaklaşık yarı yarıya düşmüş ve 18 bin tona gerilemiştir.

Ülke Profili Kategorisindeki Yazılar