BLOG

Kolombiya ve Ekvador’da Tahıl ve Un Pazarı

10 Ağustos 20175 dk okuma

Kolombiya’da tahıl üretimi mısır ve pirinç ağırlıklıdır. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA FAS) verilerine göre, 2015/16 sezonunda 1,7 milyon ton mısır üreten Kolombiya’nın mısır üretiminin 2016/17 ve 2017/18 sezonlarında da aynı kalacağı tahmin edilmektedir. Ekvador’un tahıl üretiminde de önde gelen ürün mısırdır. 2015/16 sezonunda 1,4 milyon ton mısır üreten Ekvador’un mısır üretiminin 2016/17 sezonunda 960 bin tona gerilediği tahmin edilmektedir. USDA’nın 2017/18 sezonuna ilişkin öngörüsüne göre, Ekvador’un mısır üretimi 820 bin tona gerileyecektir. 

Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA FAS) “Grain and Feed Annual 2016” raporuna göre, Kolombiya ile Ekvador’un tahıl üretimi pirinç ve mısır ağırlıklıdır. Kolombiya’nın başlıca tarım ürünleri kahve, kesme çiçek, muz, pirinç, tütün, mısır, şeker kamışı, kakao, yağlı tohumlar ve sebzedir. Kolombiya tahıl üretimi 2016 yılında yaşanan La Nina atmosfer olayından kaynaklanan kuraklıktan etkilendi. Mısır üretimi 2016/17 sezonunda 1,7 milyon ton düşecek. 2016/17 sezonunda çeltik üretiminin 2 milyon tona yükseldiği tahmin edilmektedir. Pirinç üretiminde kendi kendine yetebilen Ekvador, hava koşulları nedeniyle hasat düşük olduğunda az miktarda ithalata başvurabilmektedir. Ekvador’da pirinç tüketimi yılda, kişi başı 49 kilogramdır. Ekvador’un buğday üretimi çok önemsiz miktarlardadır. Ekvador aynı zamanda Kolombiya’ya pirinç ve az miktarda mısır ihraç etmektedir.

KOLOMBİYA’NIN DÜNYA TAHIL ÜRETİMİNDEKİ YERİ Kolombiya’da tahıl üretimi mısır ve pirinç ağırlıklıdır. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA FAS) verilerine göre, Kolombiya’nın mısır üretim miktarı 2014/15 sezonunda 1,4 milyon ton olarak kaydedilmiştir. 2015/16 sezonunda yine 1,7 milyon tona yükselen mısır üretiminin 2016/17 ile 2017/18 sezonlarında da aynı seviyede kalacağı tahmin edilmektedir.

Kolombiya’nın üretimini gerçekleştirdiği bir diğer önemli ürün ise pirinçtir. 2014/15 sezonunda 1,2 milyon ton civarında pirinç üreten Kolombiya, 2015/16 sezonunda bu miktarı 1,4 milyon tona çıkarmıştır. 2016/17 sezonunda 1,7 milyon ton pirinç ürettiği tahmin edilen Kolombiya için USDA, 2017/18 sezonunda pirinç üretiminin 1,5 milyon tona gerileyeceğini öngörüyor.

Kolombiya’nın tahıl tüketiminde önde gelen ürün mısırdır. USDA’nın verilerine göre, 2013/14 ve 2015/16 sezonları arasında 5,8-6,1 milyon ton mısır tüketen ülkenin 2016/17 sezonunda da yine 6,3 milyon ton mısır tükettiği tahmin edilmektedir. 2017/18 sezonu için öngörülen mısır üretimi ise 6,7 milyon tondur. Pirinç tüketimine bakıldığında, 2013/14 ve 2015/16 sezonları arasında 1,5-1,6 milyon ton civarında tüketim gerçekleştirildiği görülmektedir. 2016/17 sezonu için tahmin edilen tüketim miktarının 1,7 milyon tona yükseldiği tahmin edilmektedir. Kolombiya’nın 2017/18 sezonunda ise 1,8 milyon ton pirinç tüketeceği öngörülmektedir.

EKVADOR’UN DÜNYA TAHIL ÜRETİMİNDEKİ YERİ Ekvador’un tahıl üretiminde de mısır ve pirinç ilk sırada yer alıyor. 2013/2014 sezonunda 1,1 milyon ton mısır üreten Ekvador, 2015/16 sezonunda bu üretimi 1,4 milyon tona yükseltmiştir. Ekvador’un 2016/17 sezonunda ise 960 bin ton mısır üretimi gerçekleştirdiği tahmin edilmektedir. Ekvador’da 2017/18 sezonu için öngörülen mısır üretim miktarı 820 bin tondur. En çok üretilen ikinci tahıl ürünü ise pirinçtir. Ekvador’un 2013/14 ila 2016/17 sezonları arasında pirinç üretimi 660-790 bin ton arasındadır. Ekvador’un 2017/18 sezonunda ise 690 bin ton pirinç üreteceği öngörülmektedir.

Ekvador’un tahıl tüketiminde önde gelen ürünlerin mısır ve buğday olduğu görülmektedir. Mısır tüketimi 2014/15 ve 2015/16 sezonunda 1,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2016/17 sezonunda 1,2 milyon ton mısır tükettiği tahmin edilen Ekvador’un 2017/18 sezonunda da aynı miktarda mısır tüketeceği öngörülmektedir. 2013/14 ila 2015/16 sezonları arasında 605-935 bin ton civarında buğday tüketen Ekvador’un buğday tüketiminin 2017/18 sezonunda 1,2 milyon ton olacağı beklenmektedir. Pirinç tüketimi ise 2013/14 ila 2016/17 sezonları arasında 710-741 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2017/18 sezonunda ise pirinç tüketiminin 740 ton olması beklenmektedir.

DÜNYA TAHIL TİCARETİNDE KOLOMBİYA VE EKVADOR Ürettiği mısır ve buğday miktarı yeterli olmayan Kolombiya, özellikle mısır ve buğdayda ithalata başvurmaktadır. USDA verilerine göre, 2013/14 sezonunda 4,4 milyon ton mısır ithal edilmiş ve bu miktar 2016/17 sezonunda 4,7 milyon tona yükselmiştir. 2017/18 sezonunda ise Kolombiya’nın 5 milyon ton mısır ithal edeceği öngörülmektedir. Aynı şekilde 2013/14 sezonunda 1,7 milyon ton buğday ithal eden Kolombiya’nın 2016/17 sezonunda ise 2 milyon ton buğday ithal ettiği tahmin edilmektedir. 2017/18 sezonu için öngörülen buğday ithalatı ise 2,1 milyon tondur. Ayrıca Kolombiya az miktarda arpa ve pirinç ithalatı gerçekleştirmektedir. 2016/17 sezonunda Kolombiya’nın 285 bin ton arpa ve 110 bin ton pirinç ithal ettiği tahmin edilmektedir.

Ekvador’da ise tahıl ithalatı ağırlıklı olarak buğday üzerinden işlemektedir. 2013/14 sezonunda 616 bin ton buğday ithal eden Ekvador, 2015/16 sezonunda bu rakamı 949 bin tona çıkarmıştır. 2016/17 sezonunda ise Ekvador’un 1 milyon ton buğday ithal ettiği tahmin edilmektedir. 2017/18 sezonu için öngörülen buğday ithalatı da aynı seviyede olacaktır. Mısırda ise ülke 2013/14 sezonu ve 2016/17 sezonu arasında 13-200 bin ton civarında ithalat gerçekleştirmiştir. Ekvador’da 2017/18 sezonunda ithal edeceği mısır miktarı ise 400 bin ton olarak öngörülmektedir.

KOLOMBİYA VE EKVADOR’DA UN SANAYİ Foodexport.org isimli sitede yer alan Kolombiya ülke raporuna göre, Kolombiya değirmencilik sektörü için fırın ve nişasta sektörü, ambalaj, tatlandırıcı ve sağlıklı içerikler anlamında yapılan yeniliklerden yararlandı. Ekmek tüketimi, düşük karbonhidrat ile sağlıklı beslenme eğilimlerinin gıda yemek alışkanlıklarını marjinal bir şekilde değiştirmesi nedeniyle azalmıştır. Buğday öğütme ve fırıncılık endüstrisi, ekmeğin tüketiciler için besleyici ve sağlıklı bir seçenek olduğunu göstermek için kampanyalar yürütüyor ve bu eğilimden yararlanmak için yeni içerikler ekleyerek meydan okumaya devam etmektedir.

Ekvador’da ithal edilen buğday öncelikli olarak ekmek ve makarna üretiminde kullanılmasına rağmen son zamanlarda hayvan yemlerinde daha fazla buğday kullanılmaya başlanmıştır. 2016/17 sezonunda 325.000 ton buğdayın hayvan yemi haline geldiği tahmin ediliyor. Ekvador’un ekonomik yavaşlamasına rağmen, nüfus artışından ötürü 2017/18 yılında buğday ve pirinç tüketimi ılımlı bir şekilde artacak. 2016/17 sezonunda yerel üretimin getirisinin düşük olmasıyla pirinç ithalatı düşecektir.

KOLOMBİYA VE EKVADOR’DA UN TİCARETİ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) verilerine göre, Kolombiya’nın buğday unu ihracatı 2010-2013 yılları arasında 869 ton ila 3 bin 200 ton arasında seyretmiştir. 2011 yılında 3 bin 200 ton buğday unu ihraç eden Kolombiya, bu miktarı 2013 yılında rekor bir düşüşle 2 bin tona düşürmüştür. Kolombiya’nın buğday unu ithalatı ise 2010-2013 yılları arasında 997 ton ila 3 bin ton arasında gerçekleşmiştir. 2011 yılında 2 bin 655 ton buğday unu ithal eden Kolombiya, bu miktarı 2013 yılında 997 tona düşürmüştür.

FAO verilerine göre, 2010-2011 yıllarında 737 ve 291 ton buğday unu ihraç eden Ekvador’un bu rakamı 2012 yılında 421 tona çıkardığı ve 2013 yılında ise 110 tona düşürdüğü görülmektedir. Tüketimini ithalatla sağlayan Ekvador’un ithalat rakamları düşüş göstermektedir. 2010 ve 2013 yılları arasında 6 bin 700 ile 13 bin 892 ton arasında buğday unu ithal etmiştir. Ülkenin buğday unu ithalatı 2010 yılında 11 bin ton olarak gerçekleşmiş ve 2011 yılında bu miktar 13 bin 892 tona yükselmiştir. 2012 yılında 11 bin tona gerileyen buğday unu ithalatı 2013 yılında ise rekor bir düşüşle 6 bin 700 tona kadar gerilemiştir.

Ülke Profili Kategorisindeki Yazılar
27 Mart 20236 dk okuma

Meksika Tahıl Piyasası

02 Kasım 20167 dk okuma

Romanya, Slovenya ve Hırvatistan’da Tahıl ve Un Pazarı

Romanya, Slovenya ve Hırvatistan’ın en çok üretimini gerçekleştirdiği tahıl ürünü mısırdır. Romanya...

19 Ocak 202312 dk okuma

Pamuktan zarar eden çiftçi buğday ekiyor