BLOG

IMF: Dünya son yılların en büyük gıda şokunu yaşıyor

08 Kasım 20222 dk okuma

Dünya, 10 yıl öncekine benzer, ciddi bir gıda kriziyle karşı karşıya. IMF’ye göre bu kez gıda güvencesi sorununun daha da büyümesi bekleniyor. Sorunun çözümü için koordineli ve kararlı bir yaklaşım gerekiyor. IMF, son dönemlerde fiyatlardaki gerilemeye rağmen gıda güvencesi sorununun büyümeye devam edeceğini öngörüyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Küresel Gıda Krizinin Aşılması: Etki, Politika Yanıtı ve IMF’nin Rolü başlıklı bir rapor yayınladı. Raporda, 5 yıldır büyüyen gıda güvencesizliği sorununun Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle şiddetlendiği, bu sorundan en fazla yoksul ülkelerin etkilendiği belirtildi.

Gıda ve gübre fiyatları nedeniyle bu sorundan en çok etkilenen 48 ülkenin 2022 ve 2023 yılındaki ithalat faturasının 9 milyar dolar artması bekleniyor. Rapora göre, söz konusu ülkelerde zor durumdaki insanların korunmasının bütçeye getireceği ek yük 5 ile 7 milyar dolar arasında.

Rapora göre büyük fiyat şokları gıda güvensizliğini şiddetlendirdiği için dünya büyük bir gıda kriziyle karşı karşıya. Çatışma, iklim şokları ve COVID-19 pandemisinin etkisi dahil olmak üzere, 2018’den bu yana artan gıda güvensizliğine çok sayıda faktör katkıda bulundu. Bu faktörler, gıda fiyatları artırdığı gibi gıda üretimini ve dağıtımını olumsuz yönde etkiledi. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, temel gıda maddeleri ve gübre için uluslararası fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdığı için durum 2022’de keskin bir şekilde daha da kötüye gitti. Birçok gıda ithal eden ülke şu anda ciddi zorluklarla karşı karşıya. Tahıl ithalatında Ukrayna’ya güvenenler en çok etkilenenler arasında. 

Gıda piyasaları üzerindeki baskılar yoğunlaştıkça, bir dizi gıda ihracatçısı ülke, uluslararası fiyatlar ve piyasa oynaklığı üzerinde daha da olumsuz bir etkiye sahip olan korumacı önlemlere başvurdu. Uluslararası fiyatlar son zamanlarda hafiflemiş olsa da, 2020-21 ortalamalarının önemli ölçüde üzerinde kalmaya devam ediyor. Tüm bu gelişmelerin bir sonucu olarak, dünya şu anda birçok ülkeyi ciddi gıda kıtlığıyla karşı karşıya bırakan ve büyük acılara ve çok sayıda ölüme neden olan 2007-08 krizine en az eşit oranda bir gıda kriziyle karşı karşıya.

Rapora göre gıda krizini azaltmak için dört politika alanında güçlü ve zamanında eyleme ihtiyaç var. Dünya Gıda Programı’nın finansmanıyla desteklenen uluslararası insani yardım ve yerel düzeyde etkili maliye politikası önlemleri ile desteklenen büyük gıda üreticilerine ihracat yasaklarının aşamalı olarak kaldırılması gerekiyor. Gıdanın fazla olduğu alanlardan ihtiyacı olan ülkelere akmasına izin vermek için açık ticareti sürdürmek şart. Gübrelere ve diğer girdilere yeterli erişimin sağlanması da dahil olmak üzere gıda üretimini artırmak ve dağıtımı iyileştirmek gerekiyor. Ayrıca daha uzun vadeli sürdürülebilirlik için iklime dayanıklı tarıma yatırım yapılmalı

Haberler Kategorisindeki Yazılar