BLOG

İklim Değişikliği ve sektöre etkileri

02 Mayıs 20161 dk okuma

İnsanların yeryüzündeki endüstriyel, zirai ve enerjiyle alakalı faaliyetleri ve bu faaliyetler neticesinde atmosferdeki sera gazlarının yoğunlaşması iklim değişikliği adı verilen belirtilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Söz konusu belirtiler çölleşme, sel, dengesiz yağışlar, hortum vb. şekilde karşımıza çıkmakta ve iklim değişikliği konusu ülke ya da kıta fark etmeksizin tüm dünyanın en kritik meselesi haline gelmektedir.

h_77_6

Birbiriyle son derece ilişkili olan gıda, tarım ve iklim değişikliği ise hiç şüphesiz temel gıdalarımızdan sayılan tahıl ve bakliyatın üretim sürecinin her aşamasını etkilemektedir. Bu etki her ne kadar ürüne ve bölgeye göre değişse de gıda güvenliğini küresel olarak ele aldığımızda tehlikenin boyutu da eşit derecede büyük görünmektedir.  Bu sebeple en kısa sürede sürdürülebilir önlemler alınmazsa iklim değişikliğinin özellikle çabuk etkilenecek bölgelerin ekosistemi üzerinde ciddi etkileri olacaktır. Gerek konunun küresel anlamda ehemmiyeti ve güncelliği gerekse sektörümüzle olan yakın ilişkisi nedeniyle iklim değişikliği ve etkileri üzerinde durmaya karar verdik. Konuyla ilgili makalelerimiz dosyamız içerisinde bulabilirsiniz.

Dosya Kategorisindeki Yazılar
25 Temmuz 20193 dk okuma

Tahılların zenginleştirilmesi: Nerede duruyoruz ve sırada ne var?

“Yeterli beslenme, 21. yüzyılda bir ayrıcalık olmamalı. Besin zenginleştirme, çok sayıda insanın be...

05 Mart 20186 dk okuma

Tahıl işlemede gıda güvenliği risklerinin yeniden değerlendirilmesi

Gıda işleme ekipmanının hijyenik tasarımı genel olarak, ürün kalitesini sürdürmede ve üretim verimi...

28 Mayıs 20153 dk okuma

Değirmencilik Sektörünün Yatırımcıları İstanbul’da Buluştu

Dünya hububat ve bakliyat işleme sektörünün uluslararası nitelikteki tek teknoloji fuarı İDMA, 23-2...