BLOG

IGC, buğdayda rekolte tahminini artırdı

13 Eylül 20194 dk okuma

Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), 2019/20 dünya buğday üretimi tahminini 1 milyon ton artırarak 764 milyon tona çıkardı. Fransa, ABD, Ukranya ve Arjantin için rekolte tahmini artarken Rusya ve Kazakistan’da kısmen düştü.

Tahıl ticaretinde uluslararası işbirliğini geliştirmek isteyen Uluslararası Tahıl Konseyi, küresel tahıl üretimi, ticareti ve stokları hakkındaki aylık raporunu yayımladı. Ağustos raporuna göre, 2019/20’de dünya toplam tahıl (buğday ve kaba taneli tahıllar) üretimine yönelik tahmin, temel olarak ABD mısırındaki artış nedeniyle, aylık 11 milyon ton artarak 2 milyar 159 milyon tona yükseldi. Bu daha önceye göre 8 milyon tonluk artışla 342 milyona çıktı ancak yıllık bazda yüzde 7’lik bir gerileme yaşandı. Fakat idealin gerisinde kalan bir sezonun ardından gelen üretim beklentileri henüz belirsizliğini koruyor.

IGC ayrıca küresel tüketim tahminini yıllık bazda yüzde 1’e tekabül eden 2 milyon tonluk artışla 2 milyar 186 milyon tona yükseltti. Buğday ve sorgumu besleyen yüksek rakamlar mısırdaki düşüş ile kısmen dengelendi. Son küresel izleme raporundan (GMR) daha büyük yeni mahsul arzı ve açılış stoklarının daha fazla olacağı dikkate alınırsa dünya kapanış stokları için görünümü (ilgili yerel pazarlama yıllarının toplamı) aylık olarak 13 milyon ton artarak 598 milyon tona çıktı ancak bu rakam yıllık bazda 27 milyon ton düşüşle son dört yılın en düşük seviyesinde kaldı. Buğday ve sorgum için düşen tahminler mısırdaki artış ile dengelendiğinden, ticaret rakamı aylık bazda 370 milyon ton ile neredeyse aynı kaldı.

Ticaret verileri kilit pazarlara beklenenden daha düşük sevkiyat miktarını doğrularken IGC’nin soya fasulyesi ticareti için 2018/19 tahmini yıllık bazda yüzde 3’e tekabül eden 1 milyon tonluk düşüşle 149 milyon tona geriledi. 2019/20’de üretim için görünüm, hasat alanlarını yıllık bazda yüzde 14 düşüş göstermesinin beklendiği ABD’de beklentilerin azalması nedeniyle Temmuz ayından bu yana 4 milyon ton geriledi. Tüketimdeki küçük bir azalma ile arzdaki net düşüş, stok rakamlarına düşüş olarak aktarıldı. Aylık bazda 3 milyon tonluk daralma ile 41 milyon tona geriledi. Küresel ithalat talebine dair beklenti de 150 milyon tona düşse de yıllık bazda yüzde 1’lik bir kazanç gösterdi.

Afrika ve Asya’daki alıcıların düşen taleplerini yansıtan Tahıl Konseyi, 2019 yılında pirinç ticareti tahminlerini yıllık bazda küçük bir daralmayla 1 milyon ton azaltarak 45 milyon tona düşürdü. Önde gelen ihracatçılardaki daralmalara bağlı olarak, 2019/20’de küresel üretim tahminleri aylık planda 2 milyon ton gerileyerek 501 milyon ton olarak öngörülmektedir. Bu yıllık bazda küçük bir atış anlamına gelmektedir. Ancak Çin’in tarihi arz-talep düzenlemelerine bağlı olarak dünya kapanış stokları aylık bazda %3’e tekabül eden 16 milyon tonluk artışla yeni bir zirve olan 178 milyon ton seviyesine ulaştı.

IGC Tahıllar ve Yağlı Tohumlar Endeksi (GOI), özellikle mısır alt endeksindeki sert düşüş de dâhil olmak üzere, son Tahıl Piyasası Raporu’ndan bu yana% 4 oranında yumuşamıştı, ancak buğday ve arpa da katı düşüşler kaydetti.

DÜNYA KAPANIŞ STOKLARININ DÜŞMESİ BEKLENİYOR 2019/20’deki dünya toplam tahıl üretimi yıllık bazda yüzde 1 genişleyerek 2 milyar 159 milyon tona çıkacağı tahmin edilirken buğday ve arpada artış kaydeden hasat, düşen mısır tahılı ile kısmen dengelendi. Daha büyük tahıl verimi azalan açılış stoklarını neredeyse telafi ederken toplam tedarik yıllık bazda küçük bir miktar düşüş gösterdi.

Ancak artan tüketim ile birlikte dünya kapanış stoklarının ardı ardına üçüncü kez düşmesi bekleniyor ve düşüş hızı da ivmelenme gösteriyor. Yıllık bazda 27 milyon tonluk düşüş ile 598 milyon ton olarak hesaplanan 2019/20 sonu küresel tahıl devri dört yılın en düşük seviyesine yerleşti. Bu durum tamamen düşen mısır hasadından kaynaklanmaktadır. Bu duruma ise ABD ve Çin’de yaşanması beklenen düşüşler sebep olmaktadır.

Bu tablonun aksine, buğday stokları rekor seviyeye çıkabilir. Son altı yılın en düşük orana gerileyen arpa stoklarının biraz toparlanma göstermesi bekleniyor. Tahıl ticaretinin (Temmuz / Haziran) 2017/18’de kaydettiği zirveyi seviyesini aşarak 370 milyon tona yükseleceği öngörülüyor. Buğday, arpa, sorgum ve çavdar sevkiyatında artış öngörülüyor, ancak mısır ticaretinin son 11 sezondur ilk kez daralacağı tahmin ediliyor.

Rekor üretim ve kullanımdaki nispeten mütevazı büyüme ile 2018/19 yılındaki küresel soya fasulyesi devri yıllık bazda dörtte bir oranında yükselerek yeni bir zirveyi yakalayabilir. ABD üretimindeki çakılma – ekilen alandaki ciddi küçülme ve normalin altında kalan verime bağlı olarak – diğer yerlerdeki artışla bir miktar kapatılırken 2019/20’deki dünya üretiminde kayda değer bir düşüş bekleniyor. Alımın yükselmesiyle birlikte, stokların ortalamanın üstünde kalmasına rağmen daralma yaşayacağı tahmin edilmektedir. Düşüşün büyük kısmı, stokların yıllık olarak yaklaşık 9 milyon ton düşeceği ABD’den kaynaklamaktadır. Talep ve politika belirsizlikleri sürmekle birlikte, işlem hacminin 150 milyon tona yükseleceği tahmin edilmektedir.

Çin için tüketim ve stoklarında yaşanan tarihi revizyona rağmen 2018/19’da pirinçteki esas gerileme eskiye nazaran pek değişmedi. Üretim, tüketim ve stokların yeni bir zirveye tırmanmaya hazırlanıyor. Yine de Asya’daki alıcılardan gelen düşük talepler arasında 2019 yılında yıllık bazda dünya ticareti yüzde 3 oranında daralabilir. Hindistan ve Tayland tarafından yapılan sevkiyatların küçülmesi, Çin ve Vietnam’ın ihracatlarındaki artışla zıtlık gösteriyor. Üretim 2019/20’de büyüyebilir, ancak ana mahsul hasadındaki muhtemel azalma nedeniyle beklentiler çok güçlü değil. Kullanımda ve stoklarda ilave kazanımlar beklenirken, Afrika’ya daha büyük sevkiyatlarda gerçekleşmesi ile ticaret ilerleyebilir.

Ay ortasındaki WASDE raporu sonrasında sert bir şekilde düşen mısır değerleri öncülüğünde IGC GOI son üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Temmuz sonu ile karşılaştırıldığında yüzde 4’lük bir düşüş yaşandı. Tatmin edici bir küresel tedarik ve genel olarak ihracat talebini zayıflaması arka planına karşın, IGC GOI buğday alt endeksi aylık bazda yüzde 4 düşerek en son 2017 sonunda görülen seviyelere düştü. IGC GOI mısır alt endeksi, son küresel izleme raporundan sonraki beş hafta içerisinde yüzde 16 ile çakılırken spekülatif fonlar USDA’nın beklenenden daha büyük alan ve verim tahminlerine tepki olarak uzun pozisyonları kapattı.

Piyasa Analizi Kategorisindeki Yazılar