BLOG

Hububat ve bakliyat sektörü Afrika için Etiyopya’da buluştu

19 Kasım 20144 dk okuma
Parantez Group’un Etiyopya Tarım Bakanlığı ve Addis Ababa Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirdiği “GRAIN AFRICA - Afrika Hububat, Bakliyat ve Teknolojileri Kongresi”, 29 – 31 Ekim 2014 tarihleri arasında Addis Ababa’da gerçekleştirildi. Kongrenin açılışını Etiyopya Devlet Bakanı Wondyirad MANDEFRO, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Osman Rıza YAVUZALP ve Parantez Group Genel Müdürü Zübeyde KAVRAZ gerçekleştirdi. Afrika ülkelerindeki üst düzey yetkilileri ve tahıl sektörü temsilcilerini; dünyanın önde gelen teknoloji firmaları ve üst düzey yetkilileriyle buluşturmayı hedefleyen Afrika Hububat, Bakliyat ve Teknolojileri Kongresi ve Sergisi, 29 - 31 Ekim 2014 tarihleri arasında Afrika Birliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Grain Africa Kongresi’nin 29 Ekim’deki açılışını Etiyopya Tarımdan Sorumlu Devlet Bakanı Wondyirad MANDEFRO, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Osman Rıza YAVUZALP ve Parantez Group Genel Müdürü Zübeyde KAVRAZ gerçekleştirdi. AFRİKA’NIN POTENSİYELİ ÖZEL İLGİYİ HAKEDİYOR Parantez Group adına açılışta konuşan Dış İlişkiler Koordinatörü M. Fethullah AKATAY, Afrika’nın gelecek potansiyeline dikkat çekti ve şunları dile getirdi: “Gıdaya erişim sorunun her geçen gün endişe verici boyutlara ulaştığı günümüz dünyasında Afrika, çok önemli bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Çünkü Afrika’daki birçok ülke, hem geniş tarım alanlarına hem de tarımsal üretim için son derece uygun iklim ve toprak özelliklerine sahip. Bu da kıta ülkelerinde hububat ve bakliyat bazlı gıda sanayinin taşıdığı potansiyele işaret ediyor. Günümüzde bunun daha iyi anlaşılmış olması, bizlerin bu kıtaya özel bir ilgi göstermesini zorunlu kılıyor.” Kongreyi düzenleme amaçlarının Afrika’daki gerçek potansiyelin gün ışığına çıkarılmasına kendi uzmanlık alanları çerçevesinde katkı sunmak olduğunu belirten AKATAY, hedeflerinin önümüzdeki yıllarda Grain Africa Kongresi’ni hem katılım hem de içerik ve paylaşım anlamında daha üst noktalara taşımak olduğunu söyledi ve şunu vurguladı: “Afrika kıtasının gelişimine sağlayacağımız her katkı, aslında dünyanın geleceğine yaptığımız bir yatırımdır.” “ETİYOPYA BİR BAŞARI ÖYKÜSÜDÜR” AKATAY’dan sonra söz alan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Osman Rıza YAVUZALP ise böyle bir etkinliğin tahıl ve tarım teknolojileri odaklı Etiyopya için çok uygun olduğuna dikkat çekti. YAVUZALP, “Etiyopya, bölgede bir başarı öyküsüdür ve ülkenin başarı öykülerinden çıkarılabilecek birçok ders vardır.” dedi. BAKAN MANDEFRO: “İŞLETMELERİMİZİN ÖLÇEK BÜYÜTMESİ VE YENİ TEKNOLOJİLERE ADAPTE OLMASI GEREKİYOR” Etiyopya Tarımdan Sorumlu Devlet Bakanı Wondyirad MANDEFRO ise, yaptığı açılış konuşmasında Etiyopya olarak bu kongreye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ülkedeki tarım ve gıda sektörü hakkında bilgiler aktardı. Etiyopya ve Afrika’nın tarımsal üretime ve gıda sanayine verdiği öneme değinen Bakan MANDEFRO, şunları aktardı: “Birçoğunuzun da takip ettiği gibi ülkemizde ve Afrika’daki diğer birçok ülkede; tarımsal üretimi ve gıda üretimini arttırmaya yönelik yatırımların ve projelerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Hükümetler de bu tür konuları öncelikli politikaları arasında tutmakta ve farklı şekillerde desteklemektedir. Biz de Etiyopya Federal Cumhuriyeti olarak ülkemizdeki tarım ve gıda sektörünün gelişimine büyük bir önem vermekteyiz. Ülkemizin hububat ve bakliyat üretimi, son 10 yıl içerisinde yüzde 100’ün üzerinde bir artış göstermiştir. Bugün ülkemizde 3 milyon tonu aşkın buğday, 4 milyon tonu aşkın sorgum ve 6,5 milyon tonu aşkın mısır üretimi gerçekleştirilmektedir. Bakliyat üretimimiz ise 70 bin tonu bulmaktadır. Ülkemizdeki tarım ürünleri işleme sanayine baktığımızda ise; küçük ve orta ölçekli 250 civarında değirmen ve 350 civarında makarna ve bakliyat üreticisi olduğunu görmekteyiz. Bu işletmelerimizin ölçek büyütmesi ve yeni teknolojilere adapte olması gerekmektedir. Bu yüzden hedefimiz, öncelikle hububat ve bakliyat üretim miktarını daha da arttırarak tarım ve gıda üretiminde kendi kendine yeterliliği sağlayabilmek ve işleme sanayinin gelişmesine ön ayak olmaktır. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Grain Africa Kongresi’nin de, tarım ve gıda üretimindeki hedeflerimize ulaşma noktasında gerek bizlere gerekse sektör temsilcilerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Öte yandan, bu kongre diğer ülkelerdeki mevcut yeni teknolojileri görme ve deneyimlerin paylaşımı açısından bir fırsattır; özellikle kongreye ev sahipliği etmiş Etiyopya ve tüm Afrika bu deneyimlerden yararlanabilir.” “TARLADAN SOFRAYA” GIDA ÜRETİMİNDE BİLGİ VE TECRÜBE PAYLAŞIMI Afrika kıtasına yönelik olarak gerçekleştiren Kongre’nin iki önemli gerekçesi bulunuyor. Bunlardan ilki bölge ülkelerindeki mevcut tarımsal üretim kaynaklarının etkin bir şekilde kullanmasına yardımcı olmak ve böylece bölgedeki birçok ülkede yaşanan gıdaya erişim sorununu ortadan kaldırmak. İkincisi ise gelecekte tarımsal üretimde söz sahibi olacak kıta ülkeleriyle etkili, geleceğe dönük iletişim ve işbirliği sağlamak. Hububat ve bakliyat bazlı tarımsal üretimin ele alındığı kongrenin hedefi ise “Tarladan sofraya” gıda üretim zincirinin tüm aşamaları hakkında kıta ülkeleriyle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaktı. 3 günlük kongre programı da bu hedefe göre belirlenmişti. “Hammadde Üretimi, Temini ve Depolanması”, “Tahıl Bazlı Gıda Ürünleri ve Hammaddenin İşlenme Süreci” ve “Dayanıklı Tarımsal Gıda Ürünleri ve İşleme Süreçleri” olmak üzere 3 oturumdan oluşan kongrenin ilk gününde; bitkisel üretimde yaşanan sorunlar, üretimi arttırma yöntemleri, tohum üretimi, bitkisel üretimde teknolojinin rolü, tahıl ve bakliyat ürünlerinin depolanması ve gıda güvenliği konuları ele alındı. Kongrenin ikinci günü, tamamen hububat ve bakliyat ürünlerinin işlenmesine ayrılmıştır. Buğday, mısır, sorgum, darı, teff gibi tahıl ürünlerinin ve bakliyat ürünlerinin işlenme süreçleri ve bu süreçlerde kullanılan teknolojilerin avantajları, kalite sorunları, un katkı maddeleri ve işleme tesisi kurulumu gibi konular kongrenin ikinci gününde ele alındı. Kongrenin son gününde ise un ve bakliyat ürünlerinin ambalajlanması, makarna üretim süreçleri ve hammadde kalitesi ele alındı. TEKNOLOJİ ÜRECİLERİ DE ETİYOPYA’DA Afrika Birliği, Pan Afrika Ticaret Odası, Etiyopya Ticaret Odası ve Afrika Tarım Platformu tarafından desteklenen kongrede, hububat ve bakliyat sektörünün önde gelen teknoloji üreticileri de yer aldı. Kongre salonunun fuaye alanında açtıkları stantlarda, katılımcılara ürettikleri teknolojiler hakkında bilgi veren firmalar arasında şunlar yer aldı; Molino Makina, Uğur Makina, BBCA Storex, Alapala Makina, Genç Değirmen, Akyürek Teknoloji, Altuntaş (Obial), Anselmo S.p.a, Başak Silo, Brabender, Choyal, FP Engineering Ltd (Fp Spomax Sa), Imeco (Effegielle Srl), İmaş Makina, S.T.I.F., Teknoloji Makina (Mill Teknoloji), Westeel (Çelik Silo).
Haberler Kategorisindeki Yazılar