BLOG

GÜNEY AFRİKA VE BOTSVANA’DA TAHIL VE UN PAZARI

07 Nisan 20175 dk okuma

Güney Afrika’da tahıl üretimi mısır ve buğday ağırlıklıdır. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA FAS) verilerine göre, Güney Afrika’nın mısır üretim miktarı 2015/16 sezonunda 7,9 milyon ton olarak kaydedilmiştir. 2016/17 sezonunda üretimin artacağı ve 13 milyon tona yükseleceği tahmin edilmektedir.

Güney Afrika ve Botsvana’nın tahıl üretimi ve tüketimi mısır ağırlıklıdır. Dünyanın en büyük onuncu mısır üreticisi olan Güney Afrika’nın mısır üretimi son yıllarda 10-13 milyon ton civarında seyrederken, bu miktar Botsvana gibi toprakları tarıma elverişli olmayan ve kötü iklim koşullarından da olumsuz etkilenen bir ülkede 200 bin ton dolaylarındadır. Fakat Botsvana, bu üretim miktarıyla kendi tüketimini karşılayabilmektedir. Her iki ülkede de değirmencilik endüstrisi mısır ağırlıklıdır. Güney Afrika’nın un ticaretinde ise ağırlık un ihracatındayken, Botsvana tüketim ihtiyacını buğday unu ithalatıyla karşılamaktadır.

GÜNEY AFRİKA’NIN DÜNYA TAHIL ÜRETİMİNDEKİ YERİ Güney Afrika’da tahıl üretimi mısır ve buğday ağırlıklıdır. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA FAS) verilerine göre, 2013/14 sezonunda 14,9 milyon tonluk mısır üretimi gerçekleştiren Güney Afrika, 2014/15 sezonunda bu üretimi 10,6 milyon tona düşürmüştür. Üretim miktarını 2015/16 sezonunda da düşüren ülke, 7,9 milyon ton mısır üretmiştir. Ancak USDA tahminleri, 2016/17 sezonunda üretimin artacağına ve 13 milyon ton olarak gerçekleşeceğine işaret etmektedir.

Güney Afrika’nın üretimini gerçekleştirdiği bir diğer önemli ürün ise buğdaydır. 2013/14 sezonunda 1,8 milyon tonluk buğday üretimi gerçekleştiren Güney Afrika, 2014/15 sezonunda bu miktarı 1,7 milyon tona düşürmüştür. Buğday üretim miktarı 2015/16 sezonunda da gerilemeye devam etmiş ve 1,4 milyon tona düşmüştür. Üretimde artışa işaret eden USDA’nın 2016/17 sezonu için tahminde bulunduğu miktar ise 1,7 milyon tondur. Ülkenin arpa üretimi, mısır ve buğday üretimine kıyasla oldukça düşüktür. 2014/15 ve 2015/16 sezonlarında 300 bin ton civarında arpa üretimi gerçekleştiren Güney Afrika’nın 2016/17 sezonunda 292 bin ton arpa üreteceği tahmin edilmektedir.

Güney Afrika’nın tahıl tüketiminde önde gelen ürün mısırdır. USDA’nın verilerine göre, ülke 2013/14 sezonunda 11,5 milyon ton, 2014/15 sezonunda 11,6 milyon ton mısır tüketimi gerçekleştirmiştir. 2015/16 sezonunda bir miktar düşen tüketim 11,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2016/17 sezonunda ise 11,3 milyon ton mısır tüketileceği tahmin edilmektedir. Buğday tüketimine bakıldığında, 2013/14 ve 2015/16 sezonları arasında 3,1 milyon ton ve 3,4 milyon ton civarında tüketim gerçekleştirildiği görülmektedir. 2016/17 sezonu için tahmin edilen tüketim miktarı ise 3,4 milyon tondur. Güney Afrika’nın pirinç tüketimi ise 2013/14 ve 2015/16 sezonları arasında 900 bin tona yakın miktarlarda gerçekleşmiştir. 2016/17 sezonu için tahmin edilen tüketim miktarı ise 1 milyon tondur.

BOTSVANA’NIN DÜNYA TAHIL ÜRETİMİNDEKİ YERİ Botsvana’nın tahıl üretimi yok denecek kadar azdır. Bunda ülke arazisinin büyük çoğunluğunun çöllerle kaplı olması ve kurak ikliminin tarıma elverişli olmaması nedeniyle tarımsal üretim oldukça sınırlıdır. Tahıl üretiminde ise mısır ve sorgumun önde geldiği görülmektedir. Söz konusu ürünlerin 2013/14 ve 2015/16 sezonları arasındaki üretim miktarları 35 bin tonu geçmezken, 2016/17 sezonu için tahmin edilen üretim miktarı 2 bin tonu ancak bulmaktadır.

Botsvana’nın tahıl tüketiminde önde gelen ürünün mısır olduğu görülmektedir. Mısır tüketimi 2013/14 sezonunda 199 bin ton, 2014/15 sezonunda ise 235 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2015/16 sezonunda gerileyen tüketim miktarı 223 bin ton olarak kaydedilmiştir. 2016/17 sezonunda ise 177 bin ton mısır tüketileceği tahmin edilmektedir.

DÜNYA TAHIL TİCARETİNDE GÜNEY AFRİKA VE BOTSVANA Ürettiği mısır miktarıyla kendi kendine yetebilen Güney Afrika, özellikle buğday ve pirinçte ithalata başvurmaktadır. USDA verilerine göre, 2013/14 sezonunda 1,6 milyon ton buğday ithal edilmiş ve bu miktar 2014/15 sezonunda 1,8 milyon tona, 2015/16 sezonunda ise 2,4 milyon tona yükselmiştir. 2016/17 sezonunda ise üretimdeki yükselişe paralel olarak 1,7 milyon ton buğday ithal edileceği tahmin edilmektedir. Pirinç ithalatı ise 1 milyon tona yakın miktarlarda seyretmektedir. 2013/14 sezonunda 945 bin ton pirinç ithal edilirken, bu miktar 2014/15 sezonunda 980 bin tona yükselmiş, 2015/16 sezonunda 950 bin ton olarak kaydedilmiştir. 2016/17 sezonunda ise 1 milyon ton pirinç ithal edileceği tahmin edilmektedir. Mısır ithalatında ise 2013/14 ve 2016/17 sezonları arasında en yüksek ithalat miktarına 1,9 milyon tonla 2014/15 sezonunda ulaşılmıştır.

Botsvana’da ise tahıl ithalatı ağırlıklı olarak mısır ve sorgum üzerinden işlemektedir. Botsvana, 2013/14 sezonunda 195 bin ton mısır ithal ederken bu miktar 2014/15 sezonunda 200 bin tona yükselmiştir. 2015/16 sezonunda 219 bin ton mısır ithal eden ülkenin 2016/17 sezonunda bu miktarı 175 bin tona düşüreceği tahmin ediliyor. Sorgumda ise 2013/14 ve 2016/17 sezonları arasında 25-30 bin ton civarında ithalat gerçekleştirilmiştir.

GÜNEY AFRİKA VE BOTSVANA’DA UN SANAYİ PR Newswire’da yayımlanan bilgiye göre, Güney Afrika’nın mısır ve buğday değirmenciliği endüstrisi, ülkedeki tarımsal üretimin yaklaşık yüzde 30’unu karşılamaktadır. Ülkede tahmini olarak 290 un değirmenci olduğu belirtilmektedir. Değirmencilik endüstrisi, ülkedeki mısır değirmenciliğinin yüzde 60’ını dört büyük değirmen firması gerçekleştirmektedir. Aynı firmalar, buğday değirmenciliği endüstrisinin de yüzde 97’sine hâkimdir. Güney Afrika’daki un değirmenlerinde ağırlıklı olarak beyaz ve kahverengi ekmeklik un, kek unu ve bisküvi unu üretilmektedir.

Güney Afrika Ticaret ve Endüstri Bakanlığı, gıda güvenliğinin artırılması amacıyla, küçük ölçekli değirmenciler için Endüstriyel Politikalar Hareket Planı (IPAP) oluşturmuştur ve bu sayede bu sektörde yaklaşık 290 adet değirmenin faaliyet göstermesine yardımcı olmuştur. Ancak ülkedeki kötü hava şartlarının birçok bölgenin tahıl üretiminde problem yaratacağı ve bunun değirmencilik endüstrisini kötü etkileyeceği de beklenmektedir.

GÜNEY AFRİKA VE BOTSVANA’DA UN TİCARETİ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) verilerine göre, Güney Afrika’nın buğday unu ihracatı 2010-2013 yılları arasında 60 bin ton ila 151 bin ton arasında seyretmiştir. 2012 yılında 107 bin ton buğday unu ihraç eden Güney Afrika, bu miktarı 2013 yılında 151 bin tona yükseltmiştir. Güney Afrika’nın buğday unu ithalatı ise 2010-2013 yılları arasında 5 bin ila 30 bin ton arasında gerçekleşmiştir. 2012 yılında 13 bin ton buğday unu ithal eden Güney Afrika, bu miktarı 2013 yılında 30 bin tona çıkarmıştır.

FAO verilerine göre, Botsvana 2010 yılında 2 bin 700 ton buğday unu ihraç etmiştir. Bu miktarı giderek düşüren Botsvana’nın 2011 yılında 728 ton, 2012 yılında 129 ton, 2013 yılında ise 12 ton buğday unu ihraç ettiği kaydedilmiştir. Buğday unu ithalatında ise daha yüksek rakamlar söz konusudur. Ülkenin buğday unu ithalatı 2010 yılında 15 bin ton, olarak gerçekleşmiş ve 2011 yılında bu miktar 20 bin tona yükselmiştir. 2012 ve 2013 yıllarında düşen buğday unu ithalatı sırasıyla 6 bin ton ve 5 bin ton olarak kaydedilmiştir.

Ülke Profili Kategorisindeki Yazılar
01 Temmuz 20169 dk okuma

Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya’da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 mil...

08 Kasım 20173 dk okuma

“Angola’nın un ihtiyacının yarısını karşılamak istiyoruz”

Cesar Rasgado, Grandes Moagens de Angola: “Angola’nın buğday tüketim ihtiyacının yüzde 50’sini karş...