BLOG

FOA önderliğindeki global COVID-19 Gıda Koalisyonu güçleniyor

15 Eylül 20201 dk okuma
global gıda sistemleri

Koranavirüs pandemisinin gıda ve tarım sektörlerindeki uzun dönemli etkileriyle mücadeleyi amaçlayan inisiyatife destek veren ülkelerin sayısı artıyor. Şu ana kadar, dünya genelinde 35’ten fazla ülke koalisyona destek vereceğini açıkladı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) önderliğindeki COVID-19 Gıda Koalisyonu, daha fazla ülkenin destek açıklaması ile ivme kazanmaya başladı. İtalyan hükümeti tarafından başlatılan inisiyatif, mevcut pandeminin gıda sistemleri ve tarım üzerindeki orta ve uzun dönemli olumsuz etkileriyle mücadele etmeyi amaçlıyor.

Haziran ayında tanıtılan koalisyon, mevcut krizden etkilenen ülkelere siyasi, mali ve teknik destek sağlamayı amaçlayan çok paydaşlı ve çok sektörlü bir mekanizma özelliği taşıyor.

Bu koalisyon; özel sektör, akademi, çiftçi örgütleri, sivil toplum, hükümetler ve sivil toplum kuruluşlarının da aralarında olduğu çok çeşitli paydaşlar arasında diyalog geliştirmek üzere bir platform sunacak. Bunun yanında, pandeminin gıda sistemleri ve gıda arzıyla mücadele ederken ortaya çıkardığı benzer zorluklarlar karşılaşan üyeler arasında çözüm fikirleri ve tecrübelerini paylaşmaları için bir forum işlevi görecek.

Kamu sağlığına yönelik büyük bir endişe kaynağı olan COVID-19, global gıda güvenliğini de ciddi şekilde tehdit ediyor. İşsizlik oranlarındaki tırmanış, gelir kayıpları ve artan gıda fiyatları gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra gelişmiş ülkelerde de gıdaya erişimi zorlaştırıyor, gıda güvenliği üzerinde uzun dönemli etkiler ortaya çıkarıken ülke ekonomilerini de resesyona sürüklüyor.

FOA’nun tahminlerine göre, COVID-19 pandemisi henüz global gıda sistemlerini ve milyonlarca insanın geçinme imkanlarını vurmadan önce dahi 690 milyon insan aç yatıyor, 135 milyon insan ise açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyordu.

183 milyon insanın ise ekstra bir stres faktörünün eklenmesi durumunda aşırı açlığın pençesine düşeceği tahmin ediliyordu. Etkileri giderek yayılan pandeminin bu tahminleri somutlaştırma ihtimali endişeye yol açıyor.

Haberler Kategorisindeki Yazılar
16 Ocak 20191 dk okuma

TMO'ya sıfır gümrükle 1 milyon ton buğday ithalat izni

Hububat ve bakliyatın gümrük vergisi sıfırlandı. Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) buğday, arpa, mıs...

05 Mayıs 20211 dk okuma

Japon Zen-Noh Grain, 11 tahıl tesisini Viserion Grain’e satıyor

Zen-Noh Grain Corporation (ZGC), 11 tahıl tesisini Viserion Grain’e satmak için anlaşma imzaladık...