BLOG

Dünya yem endüstrisi Antalya’da buluştu

02 Mayıs 20163 dk okuma
Antalya’da düzenlenen GFFC 2016 - 5. Dünya Yem & Gıda Kongresi’nde bir araya gelen dünya yem ve gıda endüstrisi liderleri, tarım-gıda zincirinin karşı karşıya olduğu önemli sorunları ele aldı. h_77_1 Dünya yem ve gıda endüstrisi liderleri; Uluslararası Yem Endüstrisi Federasyonu’nun (IFIF), Avrupa Yem Üreticileri Federasyonu’nun (FEFAC) ortaklığı, BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) teknik desteğiyle organize ettiği ve Türkiye Yem Üreticileri Derneği’nin (TÜRKİYEM-BİR) ev sahipliğini yaptığı 5. Küresel Yem & Gıda Konferansı’nda (GFFC) tarım-gıda zincirinin karşı karşıya olduğu önemli sorunları ele aldı. 18-20 Nisan 2016 tarihleri arasında “Herkes İçin Eşitlik ve Refah – Gelecek” teması ile gerçekleştirilen kongreye, 45 farklı ülkeden, yem ve gıda sektörü ile ilgili kamu, özel sektör ve üniversite temsilcilerinden oluşan yaklaşık 1000 kişi katılım gösterdi. YEM VE GIDA SEKTÖRÜNDE ODAKLANILMASI GEREKEN KONULAR Kongre, Türkiyem-Bir Başkanı M. Ülkü Karakuş, IFIF Başkanı Joel Newman, FEFAC Başkanı Ruud Tijssens, FAO Temsilcisi Yuriko Shoji ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş’in konuşmaları ile açıldı. Açılışta söz alan Türkiyem-Bir Başkanı M. Ülkü Karakuş, konuşmasında; artan gıda talebinin karşılanabilmesi, çevre konuları, hayvansal üretimde sürdürülebilirlik, gıdanın uygun fiyatlarla toplumun her kesimine ulaştırılması ve üreticiye adil bir gelir sağlanması konuları üzerinde durdu. Yem ve gıda sektörlerinin en çok bu konuların üzerinde durması gerektiğini belirten Karakuş, gelişmekte olan ülkelerde kırsal kesimdeki aile tipi işletmeciliğinin, endüstrileşme ve şehirleşme olgusu nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ve bu geçiş sürecinin rahat atlatılabilmesi için yem ve gıda üretiminde aile tipi işletmelerin desteklenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Yem üretiminin uzun zamandan beri yılda ortalama %10 oranında arttığını söyleyen Karakuş, 20 milyon ton olan karma yem üretiminin 5-6 yıl içerisinde 30 milyon tona ulaşmasının beklendiğini, Türkiye’de bunlardan çok daha fazlasını üretmek için potansiyel olduğunu ifade ederek diğer ülke temsilcilerini de bu dinamizme ve gelişmeye ortak olmaya davet etti. KONGREDE ELE ALANIN KONULAR GFFC’nin “Herkes İçin Eşitlik ve Refah – Gelecek” temasına odaklanan üst düzey panel Nutreco CEO’su Knut Nesse, InVivo NSA Başkanı Hubert de Roquefeuil, BRF’de Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Başkanı Dr. Marcos Jank, Türkiye Merkez Bankası eski başkanı Duruş Yılmaz gibi isimleri bir araya getirdi. Tüm dünyadan 1000’e yakın delegeye hitap eden panel konuşmacıları, yem ve gıda endüstrilerinin mevcut durumunu ve 5. Dünya Yem & Gıda Kongresi’nin teması olan “Herkes İçin Eşitlik ve Refah – Gelecek”in işaret ettiği önemli zorlukları ele aldılar. Delegelerin paneldeki konuşmaları, sürdürülebilirlik de dahil olmak üzere tarım-gıda zincirinin karşı karşıya olduğu kritik meseleleri, inovasyonların nasıl yürütülüp finanse edileceği, dengeli bir düzenleyici çerçevenin önemi, özgür ve adil ticaretin yanı sıra teknoloji transferi ve kapasite gelişimi gibi konulara yönelikti. Kongrede ayrıca gelecekteki sorunlarla baş edebilmek amacıyla daha geniş bir dinleyici kitlesine yönelik daha etkili iletişim ve birlik olma çağrısı da yapıldı. Global liderlerin panelinden önce, küresel yem ve gıda firmalarından, uluslararası organizasyonlardan ve bilim topluluklarından CEO’lar, liderler ve uzmanların oluşturduğu 70’in üzerinde birinci sınıf konuşmacı; 5. GFFC oturumlarında ve workshoplarında düşüncelerini paylaştılar. Söz konusu oturumlar ve workshoplar tüm yem üretim ve gıda işleme değer zincirine yönelik olmakla birlikte sürdürülebilirlik, pazarlama & ticaret, küresel düzenlemeler & ticaretin kolaylaştırılması, yem ve gıda zincirinin yanı sıra biyogüvenlik, hayvan beslenmesi, inovasyon ve AR-GE gibi alanlara da özellikle değinildi Feed Planet’e yoğun ilgi Parantez Group; Değirmenci Dergisi, Feed Planet Dergisi ve İDMA Fuarı ile GFFC 2016 Kongresi’ndeydi. Un ve yem değirmenciliğinin en önemli teknoloji fuarı İDMA’nın organizatörü olan Parantez Group, GFFC Kongresi’nde hem İDMA 2017 Fuarı’nın tanıtımını gerçekleştirdi hem de yem sektörünü, ilk sayısı yayınlanan Feed Planet Dergisi’yle buluşturdu. Kongre süresince katılımcılarla Değirmenci Dergisi, BBM Dergisi ve Feed Planet Dergisi’nin son sayılarını paylaşan Parantez’in özellikle yeni dergisi olan Feed Planet, büyük beğeni topladı. Yayınların yanı sıra İDMA Fuarı’nın 2017’de gerçekleştirilecek 7.’sinin hazırlıklarını da sürdüren Parantez, kongre süresince yem sektörü temsilcileriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi.
Haberler Kategorisindeki Yazılar