BLOG

Değirmencilikte Taşıma Sistemleri ve Pnömatik

08 Kasım 20171 dk okuma

Günümüz un fabrikalarında, buğday ve un taşımada kullanılan sistemler mekanik ve pnömatik olarak iki gruba ayrılmaktadır. Her iki sistem de farklı noktalarda, farklı yoğunluktaki ürünlerin taşınmasında çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Uzmanlar birinin diğerinin yerine tercih edilmesinin mümkün olmadığını vurgulamaktadır. Dolayısıyla taşıma sistemiyle ilgili bir tercih yapılırken önemli olan, hangi taşıma sisteminin hangi ürünün taşımasında avantajlı olduğunu doğru belirlemek.

Değirmencilik sektöründe hammaddenin-buğdayın ve nihai ürün olan unun fabrika içerisinde bir noktadan diğerine taşınmasında kullanılan sistemler, genellikle mekanik ve pnömatik taşıma sistemleri olarak iki gruba ayrılmaktadır. Mekanik sistemler özellikle ağır ve yüksek hacimli ürünlerin taşınmasında tercih edilirken, pnömatik sistemler daha hafif, parçacık boyutu daha küçük ürünlerin taşınmasında ön plana çıkıyor.

Uzmanlar her iki sistemin de kendi içerisinde avantaj ve dezavantajları olduğunu belirtiyor ve birinin yerine diğerinin tercih edilmesinin mümkün olmadığını vurguluyor. Bu yüzden günümüz değirmenlerinde her iki sistemin de fabrika içerisinde farklı noktalarda, farklı ürün taşımalarında kullanıldığını görüyoruz.

Dergimizin bu ayki sayısında, her iki sistemi de değerlendirmeyi hedeflememize rağmen, aldığımız geri dönüşler pnömatik sistemler ağırlıklı oldu. Bu da pnömatik sistemlerle ilgili soruların çok daha fazla olduğunu, bu konunun daha ilgi gördüğünü gösteriyor. Yazarlarımızın taşıma sistemleriyle ilgili notlarının okuyucularımıza katkı sunacağını umuyoruz.

Etiketler
#un taşıma
Dosya Kategorisindeki Yazılar
11 Şubat 20164 dk okuma

Değirmencilik eğitiminin en köklü kuruluşlarından biri: Alman Değirmencilik Okulu “DMSB”

DMSB, her yıl yaklaşık 20 öğrencinin eğitimini tamamlıyor ve onları devlet (AB) tarafından sertifik...

01 Temmuz 20165 dk okuma

Depolama esnasında buğday kalite parametrelerinin değişmesi

“Buğday kalitesi son derece önemli bir konu olup ürünün iyi durumda olması ve mükemmeliyetini ifade...

12 Eylül 20133 dk okuma

Un fabrikalarında otomasyon ve üretim yönetimi

Globalleşerek açık bir pazar haline dönüşen ve amansız bir rekabet ortamının oluştuğu endüstriyel s...