BLOG

Değirmencilik eğitiminin en köklü kuruluşlarından biri: Alman Değirmencilik Okulu “DMSB”

11 Şubat 20164 dk okuma

DMSB, her yıl yaklaşık 20 öğrencinin eğitimini tamamlıyor ve onları devlet (AB) tarafından sertifikalandırılmış mühendis olarak mezun ediyor. Uzmanlık alanları ise değirmen kurulumu, tahıl değirmenciliği ve gıda işleme. Mezunlar değirmen makineleri ve tam değirmenler planlayıp kuruyor ve Yeni Zelanda’dan Cezayir’e, Almanya’dan Türkiye’ye kadar dünya genelinde çok sayıda firmanın teknolojik proseslerini güvenilir şekilde çalışmasını garanti ediyorlar.

h_74_kapask

Orijinal adı Deutsche Müllerschule Braunschweig olan Alman Değirmencilik Okulu, dünyanın önde gelen çok az sayıdaki değirmencilik okullarından biri. Teorik ve pratik eğitim noktasında son derece başarılı eğitimleriyle tanınıyor. DMSB ile ilgili detayları Eğitim Direktörü Georg Böttcher’den aldık. Ancak okulla ilgili ayrıntılı bilgilere geçmeden önce Böttcher’in eğitimin önemine dair görüşünü alıyor. Böttcher, konuyla ilgili şunları aktarıyor: “Firmalar büyüdükçe finansal yatırım, hammadde miktarı ve çalışanların sorumluluğu da artıyor. Bu sebeple büyük meblağlara neden olabilecek hatalardan kaçınmak için çalışanlar eğitimli olmak zorundalar. Günümüzde değirmencilik endüstrisindeki tüm alanlarda kalifiye iş gücüne ihtiyaç var! Bu alanların en önemlileri ise hammadde ve nihai ürünün kalite yönetimi ve bunların öğütme prosesi üzerindeki ve aynı zamanda iş ortamındaki etkilerinin iyi bilinmesi olarak sıralayabiliriz.”

EĞİTİMDE 135 YILLIK BİR BİRİKİM VE TECRÜBE Alman Değirmencilik Okulu, 1881’de kuruldu. Kendi alanında dünyanın ilk devlet okulu olma özelliğini taşıyan DMSB, 1949 yılından bu yana Aşağı Saksonya’daki birçok büyük değirmenden ve Bühler GmbH gibi önde gelen değirmen ekipmanı üreticilerinden pek de uzakta olmayan Braunschweig’de bulunuyor. Okulun Eğitim Direktörü Georg Böttcher, değirmencilik sektöründeki aktörlerin farklı yollarla okula destek olduklarını açıklıyor ve şunları dile getiriyor: “Bühler daha çok eğitim verebilecek uzman göndererek okulumuzu desteklemektedir. Aynı zamanda Kahl-Group gibi dünya çapında karma yem fabrikalarının, pirinç değirmenlerinin ve tahıl işleme tesislerini işleten firmaların da yardımını alıyoruz.”

AB ONAYLI SERTİFİKALI MÜHENDİS Okul, her yıl yaklaşık 20 öğrencinin eğitimini tamamlıyor ve onları devlet (AB) tarafından sertifikalandırılmış mühendis olarak mezun ediyor. Uzmanlık alanları ise değirmen kurulumu, tahıl değirmenciliği ve gıda işleme. Ancak aynı anda iki alanda da eğitim alınabiliyor. İki yıllık eğitimin ve başarılı bir final sınavının ardından öğrenciler, belirtilen alanlardaki uzmanlıklarını ve aldıkları derslerin notlarını ifade eden, devlet onaylı bir sertifika alıyorlar. Okuldaki eğitim, yukarıda da belirtildiği gibi iki yıl sürüyor (4 yarıyıl) ve dersler her yıl Eylül ayında başlıyor.

Mezunlar değirmen makineleri ve tam değirmenler planlayıp kuruyor ve Yeni Zelanda’dan Cezayir’e, Almanya’dan Türkiye’ye kadar dünya genelinde çok sayıda firmanın teknolojik proseslerini güvenilir şekilde çalışmasını garanti ediyorlar. Yalnızca değirmencilik endüstrisinde de çalışmıyorlar; tahıldan ahşaba ya da plastiklere kadar kaba malzemenin taşındığı, depolandığı, boyutunun küçültüldüğü, granül hale getirildiği ya da temizlendiği her yerde çalışıyorlar.

Eğitim Direktörü Böttcher, okulun öğrenci kitlesi hakkında bilgi verirken şu notu da özel olarak düşüyor: “Her ne kadar okulumuzun ismi “Alman Değirmencilik Okulu” olsa da, dünyanın çeşitli ülkelerinden öğrencilerimiz var.”

BAŞLICA EĞİTİM KONULARI Alman Değirmencilik Okulu’nda matematik, fen bilimleri, mekanik, kimya, elektrik mühendisliği, İngilizce, Almanca ve siyaset bilimleri gibi temel dersler okutuluyor. Değirmencilik mesleğini ilgilendiren eğitim konuları ise şunlardan oluşuyor: • Değirmen makineleri ve öğütme teknolojisi • Pişirme teknikleri ve laboratuvar • Yem değirmenciliği ve hayvan beslenmesi • Konveyör ve silo kurulumu • Spesiyal değirmencilik (yulaf, pirinç, mısır, baharatlar, otlar, çay) Bunun yanı sıra, tüm öğrencilere diğer alanlarda yönetim pozisyonlarının gerektirdiği ekstra bilgiler de veriliyor. Düzenli eğitmenler, bu alanda pratik tecrübesi olan çok sayıda uzman tarafından da destekleniyor.

İşletme ekonomisi ekonomik görüşmelerin gerekliliklerini ele alıyor. Maliyet, finans, yatırım hesaplamaları ve pazarlama, DMSB mezunları için yeni şeyler değil; bunlar derslerinin birer parçası.

Personel yönetimi ve çalışma uygulamaları bir ekibin başarılı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Sosyal ve metodik yetkinlik eğitimin önemli bir parçası.

Detaylı bir kalite yönetimi sistemi de mevcut işletme çevrelerinde hayatta kalmak için gerekli. ISO 9001-2000 / ISO 22000-2005, QC/GMP 13, QS, IFS, detaylı etiketleme ve izlenebilirlik vs. gibi konular bu ders içinde okutuluyor.

Sistem kurulumu ise proje yönetimi görevini detaylı şekilde kapsıyor. İnceleme seviyesinden proje çalışmalarına kadar proses sistem konsepti, kurulum planları ve yerel gerekliliklere bağlı olarak kota yönetimi, tümüyle bu dersin farklı aşamalarında ele alınan konulardan.

TEORİ İLE PRATİĞİN BİRLEŞTİRİLMESİ Teknik Komünikasyon – IT – Otomasyon: Tüm öğrenciler kendi kullanımları için son teknoloji internet bağlantılı multimedia bilgisayarlara ulaşabiliyor. İstatistiksel mekanikler, PLC kontrolü ve proses simülasyonunun yanı sıra, modern uygulama yazılımlarıyla (Word, Excel, Power-Point ve Access) yapılan dersler ve bilgisayar destekli tasarımlar (CAD) eğitim planının birer parçası.

Öğrencilere final sınavının bir parçası olarak bir araştırma projesi görevi veriliyor. Proje için gereken pratik çalışma, yerel firmaların araştırma ve geliştirme departmanlarında yürütülüyor ve 4 hafta sürüyor. Görevler, bu firmalarla işbirliği halinde veriliyor ve öğrencilerin gelecekteki uygulamalı projeleriyle yakından ilişkili. Öğrenciler kompleks görevler üzerinde bağımsız olarak çalışmak, problemlerini tanımlayıp değerlendirmek, çözüm geliştirip uygulamaya koymak zorunda. Öğrenciler, final değerlendirmelerini ödev olarak teslim ediyor ve bununla ilgili kısa bir sunum yapıyorlar.

Yıl boyunca dersleri destekleyici nitelikte çok sayıda gezi gerçekleştiriliyor. Bu ziyaretler fuarları, ticaret etkinliklerini, seminerleri ve firma ziyaretlerini de içeriyor. Gerek devlete ait gerekse özel AR&GE departmanlarıyla yapılan görüşmelerle derslerde son teknolojinin kullanılması ve endüstrinin pratik kullanımlarına yakın olunması sağlanıyor.

DERSLERE KATILMANIN KOŞULLARI Derslere katılabilmek için genel olarak şu alanlarda bir çıraklık (stajyerlik) eğitiminden geçmiş olmanız gerekiyor: • Gıda üretim endüstrisi (un değirmeni, yem değirmeni, fırın, vs.) • Değirmenci (değirmen makinecisi) ya da dökümcü olarak, • Mekatronik ya da diğer inşaat alanlarında (örneğin teknik ressam), • Ya da tarım endüstrisinde ilgili bir alanda

Eğer bu tip alanlar ülkenizde bulunmuyorsa, yukarıda bulunan alanlarda edinilmiş uzun süreli tecrübe de yeterli olacaktır. Tüm dersler Almanca işleniyor. Yani okula başlamadan önce en azından temel düzeyde Almanca bilginiz olmalı. Böttcher, Almanca dersleri için ülkelerdeki Goethe Enstitülerine başvurulabileceğini belirtiyor ve ekliyor: “Elbette dersler konusunda size yardımcı olunacaktır.”

Alman Değirmencilik Okulu’nda eğitim almak herhangi bir ücret gerektirmiyor ancak seyahat ve konaklama masraflarınızı ödemeniz gerekiyor. Georg Böttcher, öğrenciler birliğinin, yani “Glück zu”nun (Türkçeye çevrilecek olursa “mutluluk”), öğrenci evlerini de içerdiğini ve muhtemelen öğrencilere yardımcı olacaklarını belirtiyor. Böttcher, öğrenci birliği hakkında şu notu düşüyor: “Öğrenci birliği, 120 yıl önce kuruldu ve o zamandan beri değirmencilik geleneğini nesilden nesile aktarıyor. Uygulamalı konulardaki problemlerde yardımcı olabilecekleri gibi dünyadaki değirmencilerle kurulacak bağlantılarda da yardımcı olabilirler. Aynı zamanda makul ve etkili bir öğrenme ortamı sağlamak konusunda da yardım sağlayacaklardır.”

Dosya Kategorisindeki Yazılar
08 Kasım 20227 dk okuma

Dijital planlama ile operasyonlarınızı dönüştürün