BLOG

Çevre dostu mürekkepler

25 Temmuz 20194 dk okuma

“Üretim hattı için kullanılabilecek en iyi endüstriyel mürekkepler irdelenirken, mürekkebin çevre dostu olarak görülüp görülemeyeceği her zaman yoruma oldukça açıktır. Bir mürekkep “çevre dostu” olarak tanıtılıyorsa sorulması gereken sorular vardır. Bileşenleri nedir? VOC içeriyor mu? İçermiyorsa, gerekli hat hızı için uygun mu? Kurutma yardımı gerekli olacak mı? Bu nedenle, mevzuat gereklilikleri ile birlikte şirketin kendi CSR hedefleri ve stratejileriyle bağdaşan mürekkep ve sıvıların seçilmesi çok daha iyidir. Uzman bir tedarikçi ile çalışarak bu CSR çerçevesini destekleyen her unsur dikkatle incelenebilir ve ulaşılabilecek en iyi sonuçlar elde edilebilir.”

Sherry Washburn Sarf Malzemeleri İş Birimi Yöneticisi Videojet Technologies Endüstriyel baskı mürekkepleri gittikçe daha çok “çevre dostu” olarak lanse ediliyor, ama bu gerçekte ne anlama geliyor? Çevre dostu olmak endüstriyel sıvılarla nasıl özdeşleşir? Peki bu iddialar, kullanılan mürekkeplerin ve sıvılarının zararlı olmadığını düşünmek isteyenler için bunları çevre dostuymuş gibi göstermekten mi ibaret? “Çevre dostu” mürekkep olabilmenin net bir tanımı ya da standardı yoktur.

Zorlu üretim programlarına yetişebilmek için üreticiler, keton ve alkol gibi solventlerin kullanılmasıyla hızlı kuruma süresi ve mükemmel tutunmayı sağlamaya çalışırlar. Hızlı kuruyan bu endüstriyel solventler yanıcı, uçucu organik bileşenlerdir (VOC’ler); bu nedenle endüstriyel InkJet mürekkepleri “çevre dostu” olma kavramıyla çok da bağdaşmayan tehlikeli maddeler içerdiğinden henüz başta bu kavrama pek uygun sayılmaz. VOC’ler havadan ağırdır, zemin seviyesinde kirli hava kütlelerin oluşumuna katkı sağlar ve bazı VOC’ler atmosferde ozon tabakasına zarar veren fotokimyasal tepkimelerde bulunur.

“Çevre dostu” mürekkep olabilmenin net bir tanımı ya da standardı yoktur.

VOC’ler tehlikeli olmalarına rağmen benzin, votka yapımında kullanılan etil alkol ve hatta tıbbi temizleme mendillerindeki izopropanol (IPA) gibi her alanda kullanılırlar. Karbon içerip uçan her şey VOC olarak sınıflandırılır, bu nedenle onlarla günlük hayatımızda bir şekilde temas halindeyiz.

Hızlı kuruyan endüstriyel solventler yanıcı, uçucu organik bileşenlerdir.

Mürekkepler nasıl daha “çevre dostu” olur? Daha “çevre dostu” mürekkep üretmek için üç yöntem vardır: su bazlı mürekkep üretimi, daha güvenli solvent kullanımı ya da Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) hedeflerine yönelik üretim. İlk yöntem VOC içermeyen su kullanımıdır. Ancak su çok yavaş buharlaştığından üretim hattında kuruma süreleri imalat gerekliliklerinden uzun olacaktır. Kodlama ve markalama süreçlerinde yeterli zaman olmadığında, mürekkebin kuruması için kurutma yardımı gerekir. Bu yaklaşımda ek enerji tüketimi olacağından “çevre dostu” olmanın sağladığı faydaların anlamı kalmaz.

Su bazlı çözüm uygulanabilir değilse ikinci yöntem daha güvenli bir solvent olan aseton kullanmak olacaktır. Bu solvent, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) Temiz Hava Yasası’ndan muaftır. Aseton, yukarı atmosferde fotokimyasal tepkimelerde bulunmaz; böylece ozon tabakasını inceltmez. Diğer bir seçenekse yiyecek ve içecek sektöründe sıkça kullanılan, az kokulu etil alkol ile formüle etmektir. Etil alkol insanlık tarihi boyunca çok çeşitli alanlarda kullanılmıştır.

Son yöntem, şirketin CSR hedeflerine uygun; kanserojen, mutasyona neden olan, üreme sağlığını tehdit eden toksinler (CMR’ler), gıda ile temas eden materyaller ya da kontrole tabi maddeler gibi maddeler içermeyen mürekkep formülleridir.

Daha “çevre dostu” mürekkep üretmek için üç yöntem vardır: su bazlı mürekkep üretimi, daha güvenli solvent kullanımı ya da Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) hedeflerine yönelik üretim.

Mürekkepleri bileşenlerine ayırdığımızda onları daha az zehirli bir sıvı haline getirmek için müdahale edilebilecek bölgelerin olduğunu görürüz. Üreticiler mürekkep bileşenlerini tüm tehlikeli maddelere, özellikle CMR’lere karşı denetlemelidir. CMR olarak sınıflandırılan mürekkep bileşenlerinin kaldırılması ve alternatif bir bileşenle değiştirilmesi yararlı olabilir. Üstelik bunu uygulama performansını etkilemeden gerçekleştirmek mümkündür.

Zorlu üretim programlarına yetişebilmek için üreticiler, keton ve alkol gibi solventlerin kullanılmasıyla hızlı kuruma süresi ve mükemmel tutunmayı sağlamaya çalışırlar.

Videojet uzun zamandır yeni geliştirme süreçlerinde CMR maddeleri kullanmama politikasını sürdürmektedir. Mürekkep geliştirmede kullanılmasına izin verilmeden önce her yeni mürekkep bileşeninin çevre, sağlık ve güvenlik denetimleri tamamlanır. Ürettiğimiz mürekkep ve sıvılar CMR içermediğinden “çevre dostu” sayılabilir. Buradaki mesele, “çevre dostu”nun ne anlama geldiğinin somut bir tanımı olmamasıdır; bu nedenle bizim tercihimiz bu terimi hiç kullanmamaktır. Bu terimi kullanmak yerine müşterilerimizin kendi CSR hedeflerine ulaşmalarına yardım edebileceğimizi ifade etmeyi tercih ediyoruz.

Üreticiler, kendi CSR hedefleri çerçevesinde neyin önemli olduğunu anlamak için müşterileriyle yakından çalışan uzman mürekkep ve sıvı tedarikçilerine başvurmalıdır. Bizden en çok MEK içermeyen, az kokulu ve gıda ambalajına uygun mürekkepler isteniyor. Daha kolay tanımlanmalarını sağlamak amacıyla, bu mürekkepler iQMark™ markası altında sınıflandırılıyor. Müşterilerin göz önünde bulundurması gereken zorunluluklar katlanarak artmaya devam ederken tedarikçi olarak CSR ve mevzuatla uyumluluk açısından müşterilere en iyi şekilde destek vermeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. iQMark, hem sarf malzemeleri siparişlerinin CSR hedefleri açısından uygunluğunu saptamayı kolaylaştırır hem de mürekkep tanımlama ve seçme sürecinin olabildiğince kusursuz olmasını sağlar. Bunun yanında, bazı sistemlerin mürekkep dağıtım yöntemleri CSR hedeflerine ulaşma konusunda katkı sağlayabilir. Boş Smart Cartridge’ler (Akıllı Kartuşlar) geri dönüştürülebilir olmasının yanında tehlikeli madde olma özelliğini de kaybeder.

Mevzuat ortamının seçim sürecine dahil olmasına olanak veren veri sayfaları kolaylıkla bulunabilir. İsviçre Gıda Ambalajı Yönetmeliği, Temiz Hava Yasası (ABD) ve dünya çapında uygulanan benzer birtakım yasalar gibi mevzuatlar hızla tanımlanabilir ve mürekkebin yasalara uygunluğunun teminatı sağlanabilir.

Sorulması gereken soru, “Bu çevre dostu mu?” sorusu değildir. Üretim hattı için kullanılabilecek en iyi endüstriyel mürekkepler irdelenirken, mürekkebin çevre dostu olarak görülüp görülemeyeceği yoruma her zaman oldukça açıktır. Bir mürekkep “çevre dostu” olarak tanıtılıyorsa sorulması gereken sorular vardır. Bileşenleri nedir? VOC içeriyor mu? İçermiyorsa, gerekli hat hızı için uygun mu? Kurutma yardımı gerekli olacak mı?

Daha önce belirttiğimiz gibi, “çevre dostu” söz öbeği yoruma açık. Bu nedenle, mevzuat gereklilikleri ile birlikte şirketin kendi CSR hedefleri ve stratejileriyle bağdaşan mürekkep ve sıvıların seçilmesi çok daha iyidir. Uzman bir tedarikçi ile çalışarak bu CSR çerçevesini destekleyen her unsur dikkatle incelenebilir ve ulaşılabilecek en iyi sonuçlar elde edilebilir.

Makale Kategorisindeki Yazılar
09 Ekim 20184 dk okuma

Tedarik zinciri boyunca böcek ilaçları nasıl tespit edilir?

“Lisanslı laboratuvarlarda örneklem ve analizlerin doğru şekilde yapılması, bir gıda ürününün Maksi...

04 Mart 20145 dk okuma

Buğday piyasasında gözler yeni tahmin raporlarında

“Mart ayı içerisinde 655 cent/bushel seviyesine doğru bir hareket izleyebiliriz. Özellikle hava dur...

05 Mart 20188 dk okuma

Yerel buğday çeşitlerimizin dirilişi: Ata mirası ‘Kastamonu Siyez Buğdayı’

“Yerel ata tohumlarımızın ve biyoçeşitliliğimizin en önemli parçalarından olan Siyez buğdayı gerek ...