BLOG

Aziz Khan, SAP: “Teknoloji yatırımı için yerimiz var”

14 Ekim 20167 dk okuma

“Güvenle söyleyebilirim ki, teknolojiye yapılan hiçbir yatırım yeterli değildir. Çünkü teknoloji 21. yüzyılda büyük gelişim gösterdi ve insanoğlunun daha önce hiç bilmediği, eşi görülmemiş seviyelerde evrim geçiriyor. Bu nedenle teknoloji sektöründe iyileştirme yatırımına yönelik yer vardır; bu Pakistan ve dünya üzerindeki her ülke için geçerlidir.”

Değirmenci Dergisi’nin bu ayki konuğu Pakistan Tohum Derneği Genel Sekreteri Aziz Khan. Pakistan Tohum Derneği’nin (SAP) ülke çapında yaklaşık 200 tohum firması üyesi bulunuyor. Tohum endüstrisinin potansiyelini ve Pakistan’ın tarımsal geleceğini göstermek amacıyla Pakistan’da uluslararası etkinlikler düzenlemeyi planlayan SAP, FAO ve Dünya Bankası’nın da yer aldığı projelerde Federal ve Yerel Yönetimler ile koordinasyon sağlıyor.

Pakistan tohum endüstrisi, endüstrinin teknolojik altyapısı ve derneğin gelecek projeleri ile ilgili sorularımızı cevaplayan Aziz Khan, Pakistandaki Özel Tohum Endüstrisinin Pakistan’da üretilen sertifikalı tohumların yüzde 70’ten fazlasını ürettiğini, endüstrinin yerel ve yabancı dernek ile firmaların katıldığı proje ve programlar aracılığıyla tohum endüstrisindeki son teknolojik gelişmeleri özümseyecek şekilde hazırlandığını belirtiyor. Detayları Khan’dan alıyoruz.

76-82 Sayın Salman Aziz Khan, ilk olarak bizlere SAP (Pakistan Tohum Birliği) hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Birliğiniz ne zaman kuruldu? Üyelerinize yönelik misyonunuz, amaçlarınız ve hizmetleriniz hakkında neler söyleyebilirsiniz? Öncelikle bana SAP hakkındaki bilgileri paylaşma fırsatı sağladığınız için teşekkür ederim. Pakistan Tohum Birliği yalnızca endüstri çıkarlarını korumak için değil, aynı zamanda Hükümet ve çiftçiler arasında bir köprü görevi görmek amacıyla, özel tohum endüstrisine yönelik bir platform oluşturmak için 2010 yılında kurulmuştur. Birliğin çeşitli bölgelerden olmak üzere yaklaşık 200 üye tohum şirketi vardır ve bu sebeple Birliğin ülkenin tohum endüstrisinin en doğru temsilcisi olduğunu güvenle söyleyebilirim. Birlik, aynı zamanda Uluslararası Tohum Federasyonu’na (ISF), Asya ve Pasifik Tohumcular Birliği’ne (APSA) üyedir ve ECOSA’da aktif olarak endüstri ile ilgili uluslararası etkinliklerin çoğuna katılmaktadır.

Birliğin amaçları aktif olarak endüstrinin çıkarlarını korumak, iyileştirilen kaliteli tohumlar üzerinde geliştirme ve araştırma yapmaya ilişkin hizmetleri ve profesyonel geliştirme programlarını sağlamak, kaliteli tohumun önemine ilişkin çiftçileri eğitmektir. Ek amaçlar arasında; tohumun satışı, işlenmesi ve dağıtımına ilişkin Hükümet örgütleri ile işbirliği, tohum işi ve karlılığını etkileyebilen araştırma geliştirmeleri, piyasa hareketleri, yasaları ve yasal düzenlemeleri sağlama ve ortak çıkarları bulunan uluslararası örgütler ve araştırma kurumları/uzmanları ile fikirleri, bilgileri, görüşleri ve kaygıları paylaşmak için bir forum oluşturma yer alır.

Birliğinizin üyeleri arasında hangi sektörler yer alır ve birlik üyeleriniz ait olduğunuz endüstriyi ne ölçüde temsil eder? Pakistan Tohum Birliği’nin çeşitli sektörlerden üyeleri bulunmaktadır. Bu sektörler arasında pamuk, buğday, çeltik/hibrid çeltik, hibrid mısır ve sebze tohumu yer alır.

Pakistan'ın tohum üretimi ve işleme sistemi hakkında bizlere biraz bilgi verebilir misiniz? Pakistan'daki tohum sektörünün güncel durumu ve gelişimi nasıldır? Pakistan'daki tohum endüstrisi, son zamanlarda devrimsel nitelikte bir dönem geçiriyor ki, bu durum uluslararası standartlarla eşdeğer tutulur. Pakistan Hükümeti, son zamanlarda Pakistan'daki özel tohum endüstrisini ve Pakistan Tohum Birliği’ni resmi temsilcisi olarak tanıyan 2015 Tohumculuk Kanunu Değişikliği’ni onaylamıştır. Tohumculuk Kanunu, aynı zamanda özel tohum endüstrisine araştırma ve tohum testi imkanları oluşturmaya izin veriyor ve bunun için SAP, aktif olarak akredite Tohum Test Laboratuvarının kurulması üzerinde çalışıyor. Dahası GDO’lu tohum araştırmalarına izin verir ancak tohumun Ulusal Biyogüvenlik Komitesi tarafınca onaylanmış olması gerekiyor. Buna ek olarak Bitki Yetiştiricileri Hakkı Beyanı da aynı zamanda yasama tartışması için Pakistan Ulusal Meclisine tabiidir.

Ülkenizde kaç tane şirket tohum üretmektedir? Temel olarak ürettikleri ürün türleri nelerdir? Pakistan'da aktif olarak iş yapan yaklaşık 300-350 tohum şirketi vardır. Onaylanmış kaliteli tohumların üretimini ve işlenmesini garanti altına almak amacıyla birliğin uyulması gereken kriterleri vardır ve söz konusu kriterler nedeniyle bu şirketlerin üçte ikisi SAP üyesidir. Bazı yağ tohumları da üretilmesine rağmen pamuk, buğday, çeltik/hibrid çeltik, hibrid mısır ve sebze tohumları temel ürünler arasındadır.

Pakitan’daki tohum üreticilerinin teknolojik altyapı düzeyi nedir? Gelişmiş teknolojiler için yeterli bir yatırımın olduğunu söyleyebilir misiniz? Gelişim ve dönüşüm nasıldır? Pakistan'ın gerek kamu sektörlerinde, gerekse özel sektörlerde kurulu bir teknolojik altyapısı var. Ancak kamu sektörü, Pakistan'da yeni çeşitler üretmek için devlet tarafından finanse edilmiş teknolojik imkanları kullanarak gelişim ve araştırmaya daha fazla katkıda bulunuyor. Buna ek olarak aynı zamanda GDO araştırması da Pakistan'da yapılabiliyor. Fakat çeşitliliğin Ulusal Biyogüvenlik Komitesi tarafından onaylanması gerekiyor.

Gelişmiş teknolojiler için yeterli yatırıma ilişkin sorunuza istinaden, güvenle söyleyebilirim ki, teknolojiye yapılan hiçbir yatırım yeterli değildir. Çünkü teknoloji 21. yüzyılda büyük gelişim gösterdi ve insanoğlunun daha önce hiç bilmediği, eşi görülmemiş seviyelerde evrim geçiriyor. Bu nedenle teknoloji sektöründe iyileştirme yatırımına yönelik yer vardır; bu Pakistan ve dünya üzerindeki her ülke için geçerlidir.

Son zamanlarda yalnızca Pakistan Tarımsal Araştırma Konseyi (PARC) uzmanları, tohum geliştirmeye yönelik stratejileri ve gelecekteki fırsatları iyileştirmek için bilgi paylaşımı girişimlerini artırmanın üzerinde durmuşlardır. Ulusal gıda güvenliğini güçlendirmek için Pakistan evrimleşen modern tarım teknolojilerinin her birini, özellikle de tohum geliştirme ve çiftçilik bakımından, benimsemek durumunda olacaktır.

Özellikle buğday, pirinç ve mısır gibi tahıl ürünlerinin üretiminde Pakistan kendine yeterli bir ülke mi? Üretim ve tüketim miktarlarınız, varsa ülkenizin tahıl ürünleri ihracatı ve ithalatı hakkında bilgi verir misiniz? Pakistan dünyadaki tahıl ürünlerinin büyük bir çoğunluğunun üreticisidir. Buğday üretiminin son sezon için 25.5 milyon olduğunu tahmin ediliyor. Toplam ekili alan yaklaşık olarak 9.3 milyon hektardır. Buğday Pakistan'ın beslenmeye yönelik başlıca mahsulüdür ve üretimin yüzde 97’si ekime ve insan tüketimine yönelik kullanılacaktır.

Pakistan pirinç üreten ülkeler arasında 4. büyük ülkedir ve yıllık üretim 6 milyon tondan fazladır. Güney Asya üretimi ile birleşen bölge, dünya çeltik üretiminin yüzde 30’unu gerçekleştirir. Üretilen pirincin yaklaşık yüzde 40-45’i yerel olarak tüketilir ve geri kalanı ihraç edilir.

Mısır ise Pakistan'da en büyük dördüncü üründür. Mısır 1 milyon hektarlık bir alanda yetiştirilir ve yıllık üretim miktarı 3.5 milyon tondur. Kanatlı endüstrisi mısırın esas alıcısıdır ve üretimin neredeyse yüzde 65’i kanatlı hayvan yemlerinde kullanır. Yaş öğütme, yaklaşık yüzde 15 kadarını tüketir ve yüzde 10’u da süt hayvanı besleme konsantresi oluşturmak için kullanılır.

Ülke olarak tohum üretiminde hangi seviyeye ulaşmayı hedefliyorsunuz? Varsa bu konudaki çalışmalarınızdan ve karşılaştığınız sorunlardan bahseder misiniz? Tabii ki Pakistan, kaliteli tohum üreticisi olarak uluslararası alanda tanınmayı arzular ve SAP bir aşamada OECD Tohum Programlarına katılmaya odaklanmaktadır. ISF ile son zamanlarda yapılan görüşmeler sırasında SAP, Pakistanlı tohum üreticileri ve çiftçileriyle ortak eğitim ve araştırma programının mümkün olduğunu keşfetmiştir. Bu daha sonra ISTA, FAO ve Dünya Gıda Programı’na kadar genişletilebilir. SAP aynı zamanda çeşitli uluslararası ulusal tohum birlikleri ve özellikle Türkiye ile iyi ilişkilere sahiptir ve gelecekte endüstrinin her alanında tohum üretimini ve teknoloji yayılımının gelişmesine yardım eden karşılıklı yararlı projeler planlıyor.

Mali kısıtlamalar, Pakistan gibi gelişmekte olan ülkeler için her daim vardır, fakat SAP planlanmış yaklaşımla bunların üstesinden gelme niyetindedir. Pakistan hükümeti de birliğe tam destek vermeye isteklidir. SAP ayrıca uluslararası pazarın tohum endüstrimize ve tarımsal araştırmalarımızın potansiyeline ilgisini arttırmak için uluslararası etkinlikleri Pakistan'da organize etmeyi planlamaktadır.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO ve Dünya Bankası gibi kurumlarla zaman zaman çalışmalarınız oluyor. Bize biraz da bu iki kurumun size verdiği destekten ve endüstrinizin gelişimine yaptığı katkılardan bahseder misiniz? SAP’ın son zamanlarda doğrudan FAO ve Dünya Bankası’nın dahil olduğu projeleri yok, fakat FAO ve Dünya Bankası’nın da aynı zamanda yer aldığı projelerde Federal ve Vilayet Hükümetleri ile işbirliği yapar.

FAO ve Dünya Bankası, Pakistan'da kuşkusuz büyük bir rol üstlenmektedir. FAO'nun son zamanlardaki öncelikli bilge projeleri; i) Geliştirilmiş Gıda ve Beslenme Güvenliğine ilişkin Ulusal Sıfır Açlık Eylem Planına destek, ii) Sürdürülebilir Tarımsal Ekonomik Büyüme aracılığıyla Pakistan Yeni Büyüme Stratejisine destek, iii) Afet Riski Azaltma ve Acil Durum Müdahalesi ve iv) Dejenerasyon çerçevesinde Tarım Sektörüne ilişkin Kapasite Geliştirme. Keza Dünya Bankası’nın da Pakistan'da tarım sektörü ile ilgili çeşitli projeleri vardır.

Son olarak Pakistan tohum endüstrisi ve derneğinizle ilgili neler ekmek istersiniz? Pekala, dürüst olmak gerekirse henüz yalnızca 5 yıl geçti ve birliğimiz hala gelişiminin ilk yıllarında, fakat buna rağmen geçtiğimiz son birkaç yılda büyük aşamaları geçmeyi başardı. Bunlar arasında; i) yeni Tohum Yasasında endüstrinin çıkarlarını savunmada başarılı bir rol, ii) Uluslararası Kuruluşlara üyelik ve birçok ülkenin Tohum Kuruluşları ile işbirliği ve iii) Pakistan Tohumculuk Kongresi’nin düzenlenmesi yer alır.

Gelecek birkaç yılda temel odağımız Bitki Islahçıları Hakkı Beyanı’nın hükümet tarafından yürürlüğe konmasını garanti etmektir. Böylelikle birlik, en fazla ihtiyaç duyulan noktalardan biri olan yabancı yatırımlara dahil olabilecek, yönetim ve teknolojik bilgi bakımından uzmanlaşabilecek. SAP zaten kamu/özel sektör ortaklığı aracılığıyla ilk Uluslararası Standart Onaylı Tohum Test Laboratuvarı’nın kurulması için çalışmalara başladı. Biz aynı zamanda tohum şirketlerinin ve çiftçilerin kapasite geliştirmeleri için programlar geliştirmeyi ve tohum şirketleri için daha iyi depolama tesisleri oluşturmayı planlıyoruz. Tohum üretimi, işlemesi ve depolanmasının daha iyi araştırılmasına yönelik Akademik Sektöre dahil olmak için SAP evvelce bir program başlatmıştır.

Sözlerimi sonlandırırken şunu söylemek istiyorum; dernek ve Pakistan tohum endüstrisi, 1994 yılında tek başına bir endüstri olarak kabul edildiğinden bu yana özel sektörde katlanarak büyüme gösterdi. Pakistan’daki Özel Tohum Endüstrisi son zamanlarda Pakistan’da üretilen onaylı tohumların yüzde70’ten fazlasını üretmektedir. Birliğimiz, yerel ve tercihen yabancı birlikler ve şirketler ile yaptığı projeler ve programlar aracılığıyla tohum işindeki son teknolojik gelişmelerin özümsenmesi için kurulmuştur. Ve 2017 yılında İstanbul’da yapılacak olan İDMA’ya katılmayı sabırsızlıkla beklemektedir.

Röportaj Kategorisindeki Yazılar
09 Ekim 20139 dk okuma

Yem sektörünün önündeki engel: “HAMMADDE İTHALATI”

TÜRKİYEM-BİR, M. Ülkü KARAKUŞ: “İthal hammadde fiyatlarındaki artışlar, yem fiyatlarını da artırmak...

06 Ekim 20172 dk okuma

“Lübnan’da buğday unu tüketimi çok fazla”

Bachar BOUBESS, Modern Mills of Lebanon: “Lübnan mutfağı, ülkeye özgü gıdalarla birlikte ekmek tüke...

08 Nisan 20145 dk okuma

Vitali Kopytov:“Rusya, dünyanın gıda güvenliği teminatçısı olabilir”

“Rusya; iç talebin un ihtiyacını karşılayıp, yabancı ülkelere nihai ürün ihracatının gerçekleştiril...