BLOG

“Hollanda’da temel konu, düşük enerji tüketimi ve üretim verimliliği”

04 Kasım 20154 dk okuma
“Hollanda yem değirmenciliği endüstrisinde yaklaşık 75 işletme bulunmaktadır. Hepsi birlikte 2014 yılında 12,2 milyon ton karma yem üretmiştir. Hepsinin toplam yıllık cirosu 5-6 milyon euro arasındadır. Düşük enerji tüketimi, yüksek kalitede üretim verimliliği Hollanda’da temel konu olduğundan teknolojik ekipman kullanımı yaygındır. Üyelerimiz, yeni teknolojilerin araştırılmasına ve günlük kullanımda uygulanmasına karşı oldukça açıklar ve bu konuda aktifler. Birçoğunun oldukça yüksek AR-GE bütçesi var.” rop71 Dergimizin bu ayki konuğu Hollanda Yem Sanayi Derneği NEVEDI’nin Direktörü Henk FLIPSEN. Hollanda yem değirmenciliği sanayi hakkında bilgiler veren FLIPSEN, endüstride yaklaşık 75 yem üreticisinin bulunduğunu ve bunların 2014 yılı üretimlerinin 12,2 milyon ton civarında olduğunu belirtiyor. Bunların yanı sıra sektör içerisinde hizmet veren diğer kuruluşlar hakkında da bilgi veren Henk FLIPSEN, teknoloji konusunda da firmaların çok açık ve aktif olduğunu dile getiriyor. FLIPSEN’le röportajımızın en dikkat çekici konularından biri de yem hammaddeleri. Yem hammaddesi birçok ülkede yem üreticileri için (genellikle ithalat yoluyla çözülen) büyük bir sorun. Ancak Hollanda, gıda üreticilerinin yan ürünlerini yem üretiminde kullanma noktasında önemli bir başarı kazanmış durumda. Bu şekilde hem ithalata olan bağımlılıkları düşüyor hem de gıda israfının önüne geçmiş oluyorlar. Konuyla ilgili ayrıntıları FLIPSEN aktarıyor. Sayın Flipsen, öncelikle derneğiniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Kaç tane üyeniz var ve bir dernek olarak sektördeki faaliyetleriniz nelerdir? NEVEDI, 100 civarında Hollandalı yem işletmecisinin oluşturduğu bir dernektir. Hem hayvansal ürünlerin üretim zincirinde iş ortaklarıyla temaslarında hem de hükümet, parlamento üyeleri, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri ile müdafaada üyelerin çıkarlarını temsil ediyoruz ve savunuyoruz. Ayrıca halkla ilişkiler hizmeti veriyoruz ve işçi sendikalarıyla çalışma koşulları üzerine görüşmeler yapıyoruz. Vizyon geliştirme, toplantılar düzenleme ve bağlantı geliştirme organizasyonları da NEVEDI’nin diğer çalışma alanlarıdır. Kısacası bu endüstrinin temsilcisi olarak hizmet veriyor ve devletle, işçi sendikalarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla anlaşmalar yapıyoruz. Biraz da Hollanda’daki yem değirmenciliği endüstrisi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Değirmenlerin sayısı, öğütme kapasiteleri ve teknoloji kullanım düzeyleri hakkında ne söyleyebilirsiniz? Hollanda yem değirmenciliği endüstrisinde yaklaşık 75 işletme bulunmaktadır. Hepsi birlikte 2014 yılında 12,2 milyon ton karma yem üretmiştir (Bunun 5 milyon tonunu domuz yemi, 3,7 milyon tonunu büyükbaş hayvan ve süt yemi, 3,1 milyon tonunu kanatlı yemi ve 4 milyon tonunu diğer yem türleri oluşturuyor). Bu yem değirmenlerinin yanı sıra NEVEDI, 7 premiks üreticisi, 17 buzağı süt ikame yemi üreticisi ve 14 zengin nem içerikli yem tedarikçisi üyeye sahiptir. Hepsinin toplam yıllık cirosu 5-6 milyon euro arasındadır. Bazı firmalar yerel bazda çalışırken diğerleri dünya çapındaki faaliyetleri ve aktiviteleriyle uluslararası bir yapıya sahiptir. Düşük enerji tüketimi, yüksek kalitede üretim verimliliği Hollanda’da temel konu olduğundan teknolojik ekipman kullanımı yaygındır. Değirmencilerin yeni teknolojilere yaklaşımı nasıl? Değirmen ve teknoloji yatırımında artış söz konusu mu? Üyelerimiz, yeni teknolojilerin araştırılmasına ve günlük kullanımda uygulanmasına karşı oldukça açıklar ve bu konuda aktifler. Birçoğunun oldukça yüksek AR-GE bütçesi var. Elbette her işletme farklıdır ve bireysel olarak şirketler kendi seçimlerini yapar. Bunun için bazı firmalar diğerlerinden daha fazla ve daha erken yatırımda bulunurlar. Hollanda’daki tüm değirmenler üretimlerini ülke içi tüketim için mi gerçekleştiriyor? İhracatla ilgili herhangi bir çalışmaları ve hedef pazarları var mı? Hollanda, dünya genelinde ikinci en yüksek tarımsal ürün ihracatı gerçekleştiren ülke konumundadır. Buna süt ürünleri, domuz eti, yumurta ve tavuk eti de dâhildir. Bu yüzden öncelikle ihraç edilen ürünler için yem sağlıyoruz (üretilen hayvansal ürünlerin yaklaşık üçte ikisi ihraç edilmektedir). Bunun yanı sıra bazı üyelerimiz karma yem, premiks ve buzağı süt ikame yeminden zengin nem içerikli yemlere kadar çeşitlenen kendi ürünlerini de ihraç ediyor. Bazı üyelerin de ülke dışında üretim bölgeleri olabilir. Ürünlerimizin ihracatında önemli hedef bölge Batı Avrupa’dır; bilgimiz ve uzmanlığımız ise dünya geneline ihraç edilmektedir. Ülkenizdeki hammadde seviyesi nedir? Sektörünüzün işlediği hammaddenin ne kadarı ülkenizde üretilmekte, ne kadarı ithal edilmektedir? İthalat için hangi ülkeleri tercih ediyorsunuz? Bu çok iyi bir soru; aslında Avrupa ve ulusal bazda politik tartışmalarda aktüel bir konu. Hollanda iyi eğitimli çalışanları olan küçük bir ülke ve imkânlarımız ülkede yeni hammadde üretmekten ziyade daha çok yenilik ve teknolojiye dayalı. Yenilikler aracılığıyla hammadde ihtiyacımızı – bazı yemlerin üçte ikisini – Hollanda’daki gıda endüstrisinden elde etmeyi başardık. Bu hammaddeler çoğunlukla gıda işleyicilerin yan ürünlerinden oluşmaktadır ve sindirebilir değildirler ya da insan gıdası olarak kullanılmazlar. Yani, tahıl ve soya ithalatının dışında Hollanda yem endüstrisi, gıda işleyicilerden yüzlercenin üzerinde ürün kullanıyor. Bu da Avrupa’da gıda israfının azaltılması hedefine tamamen uyuyor. Biraz da Hollanda’nın yem kullanımı hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu, stoklanan şeye göre değişiyor. Örneğin, bazı büyükbaş hayvanlar yıl boyunca otlatılır ve ekstra yeme ihtiyaç duymaz. Çiftçiler inekler için kendi kendilerine ot ve mısır yetiştirir; kuru ot ve saman gibi hammaddeleri ve konsantreleri de satın alırlar. Domuz ve kümes hayvanları içinse, kullanılan yemin neredeyse hepsi karma yem işletmelerinden satın alınır. Değirmencilik endüstrisi ile ilgili olarak ülkenizin gelecekteki gelişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Endüstrinizle ilgili gelecek hedefleriniz nelerdir? Şu anda endüstrimizin dünya standartlarını karşılayabildiğini düşünüyoruz. Müşterilerimiz – hayvancılık işletmeleri - işlerinin karşılığını alabildiği müddetçe bunun gelecek yıllarda da devam edeceğine eminiz. Karlı işler yapmak ve AR-GE çalışmalarına yatırım yapabilmek için sağlam bir iç pazara ihtiyacımız var. Özellikle bir dernek olarak, şuanda gerçekleştirilen ya da gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan bir projeniz var mı? Evet, birçok alanda proje ve faaliyetimiz var: sürdürülebilir hammaddeler, araştırmalar, çevreye duyarlı ve enerji tasarruflu üretim, iyi istihdam uygulamaları, sağlık & gıda güvenliği ve üretim zincirinde dayanışma gibi... Son olarak, derneğiniz ve ülkenizdeki yem değirmenciliği endüstrisiyle ilgili neler eklemek istersiniz? NEVEDI, yem alanındaki işletmeler için çalışan proaktif bir organizasyondur. Yem kalitesi, mevzuat ve güvenliğin yanı sıra misyonumuzun iki önemli ayağı daha var. Bunlardan birincisi iyi istihdam ve çalışma koşulları için toplu iş sözleşmeleridir. İkincisi ise politik ve sosyal konular tanımlamada firmalara yardım etmek için sürdürülebilirlik ve inovasyondur. Bu esaslar çerçevesinde, rekabet öncesine yönelik olduğu müddetçe, üyelerimize pazar arayışlarında yardımcı oluyoruz. NEVEDI, Avrupalı bir organizasyon olan FEFAC aracılığıyla Türk meslektaşlarıyla da iyi bir ilişki içinde. Gelecek yıl FEFAC kongresinde Türk ortaklarımızla buluşmayı şimdiden dört gözle bekliyoruz. Kongre, Nisan ayında Türkiye tarafından Antalya’da düzenleniyor.
Röportaj Kategorisindeki Yazılar
09 Ekim 20144 dk okuma

Alman değirmencilik endüstrisinden küçükten büyüğe dönüşüm

“Alman değirmencilik endüstrisi şu anda bir konsolidasyon sürecinden geçmektedir ve bu ciroyla deği...

10 Eylül 201811 dk okuma

UNESCO, Türk akademisyenin önderliğinde İpek Yolu gıda işleme teknolojilerini keşfediyor

Dünyadan pek çok araştırmacının bir araya geldiği UNESCO İnteraktif İpek Yolları Atlası GPG Bilim K...